Situace na Ukrajině a pomoc neslyšícím ukrajincům / Ситуація в Україні та допомога глухим українцям

Leták s informacemi Pomoc pro Ukrajinu

Řada organizací poskytující služby osobám se sluchovým postižením se snaží pomoci ukrajincům se sluchovým postižením (Znakovárna z.s., ASNEP, SNN, Česká unie neslyšících a další). Byl vytvořen Krizový tým pro neslyšící Ukrajince na facebooku, kde je možno nabízet ubytovaní, oblečení, dopravu či jakoukoliv jinou pomoc.

FCB: Neslyšící Češi Neslyšícím Ukrajincům / глухі чехи глухим українцям

Odkaz: https://www.facebook.com/groups/3810464052511496

        –      Zde můžete najít ubytování, oblečení, kontakt na psychologa, právníka a další pomoci

Překladatelé do ukrajinského znakového jazyka: Julia Beneshova, Čepjuková Irina, Katya YavorskaYa, Pavel Czarev

V každém městě (Praha, Brno, Ostrava, Liberec…) doporučujeme navštívit KACPU, protože právě zde na jednom místě vyřídíte vše potřebné najednou. Budou vám k dispozici pracovníci cizinecké policie i Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) spolu s pracovníky zdravotní pojišťovny (VZP) a Úřadu práce, organizace občas zde zajistí i tlumočení do znakového jazyka. V Praze např. KACPu najdete zde: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Můžete využit i pomoci různých organizací, které poskytují sociální služby, jednou z těch které služby poskytují jsou Česká unie neslyšících, z.ú. v těchto městech:

Praha (Praha + Středočeský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Dlouhá 37, 110 00 Praha 1;

SMS  +420 725 865 823 (WHATSAPP)

Ostrava (Moravskoslezský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2; SMS +420 778 087 718 (WHATSAPP)

Brno (Jihomoravský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Údolní 53, 602 00 Brno; SMS +420 774 477 083 (WHATSAPP)

Liberec (Liberecký kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.;

SMS +420 774 435 167 (WHATSUP)

Kroměříž (Zlínský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Velké náměstí 39/23, 767 01

Kroměříž; SMS +420 773 392 005 (WHATSUP)

Karlovy Vary (Karlovarský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Mattoniho nábř.. 190/66, 360 01 Karlovy Vary 1; SMS +420 773 392 004 (WHATSUP)

V rámci sociálních služeb se Vám můžeme pokusit zajistit komunikaci s úřady které zajištújí základní sociální dávky (příspěvek jednorázový, příspěvek na ubytování…), pomoc se sháněním trvalého bydlení (prozatímní bydlení prosím řešte na KACPU), sehnání práce apod. 

Prosíme nejdříve nás kontaktujte, abychom s Vámi počítali. Služby poskytujeme v běžné pracovní době.

Інформаційний листок Допомога для України

Багато організацій для СП намагаються допомогти (Znakovárna z.s., ASNEP, SNN, Чеська спілка глухих та інші). У Facebook створена Кризова команда для глухих українців, де можна запропонувати житло, одяг, транспорт чи будь-яку іншу допомогу. 

FCB: Deaf Czechs Deaf Ukrainians / глухі чехи глухим українцям 

Посилання: https://www.facebook.com/groups/3810464052511496 

– Тут можна знайти житло, одяг, звернутися до психолога, юриста та іншу допомогу 

Перекладачі українською жестовою мовою: Юлія Бенешова, Чепюкова Ірина, Катя

ЯворськаЯ, Павло Царьов 

Рекомендуємо відвідати KACPU у кожному місті (Прага, Брно, Острава, Ліберець…), адже саме тут ви можете подбати про все, що вам потрібно одразу. Співробітники поліції у справах іноземців та Департаменту притулку та міграційної політики (OAMP) будуть доступні вам разом із співробітниками Медичного страхового агентства (VZP) та Бюро праці, а організація іноді надаватиме сурдопереклад. У Празі, наприклад, KACP можна знайти тут: 5. května 1640/65, 140 21 Prague 4-Nusle

Ви також можете скористатися допомогою різних організацій, які надають соціальні послуги, одна з тих, що надають послуги – Чеська спілка глухих, z.ú. у цих містах:

Прага (Praha + Středočeský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Dlouhá 37, 110 00 Praha 1; SMS  +420 725 865 823 (WHATSAPP)

Острава (Moravskoslezský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2; SMS +420 778 087 718 (WHATSAPP)

Брно (Jihomoravský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Údolní 53, 602 00 Brno; SMS +420 774 477 083 (WHATSAPP)

Ліберець (Liberecký kraj): ): Česká unie neslyšících, z.ú.: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.; SMS +420 774 435 167 (WHATSUP)

Кромержіж (Zlínský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Velké náměstí 39/23, 767 01

Kroměříž; SMS +420 773 392 005 (WHATSUP)

Карлові Вари (Karlovarský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Mattoniho nábř.. 190/66, 360

01 Karlovy Vary 1; SMS +420 773 392 004 (WHATSUP)

У рамках соціальних послуг ми можемо спробувати забезпечити комунікацію з органами влади, які надають основні соціальні виплати (одноразова допомога, допомога на проживання …), допомогу з пошуком постійного житла (будь ласка, займайтеся тимчасовим житлом в KACPU), пошуком робота тощо. Будь ласка, спочатку зв’яжіться з нами, щоб розраховувати на вас. Ми надаємо послуги в звичайний робочий час.