Simultánní přepis

Simultánní přepis je služba, při které je mluvená řeč převáděna do písemné podoby v reálném čase. Přepisovatel simultánně přepisuje mluvenou řeč a klient si čte text na notebooku, tabletu či jiném zobrazovacím zařízení. Při akcích pro větší počet uživatelů se text promítá na plátno či LCD obrazovku. Simultánní přepis může být poskytován také on-line.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání organizace:
Posláním Centra zprostředkování simultánního přepisu (dále jen CZSP ČUN nebo CZSP) je napomáhat v naplňování ustanovení zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ve znění zákona č. 384/2008 § 6 odstavce 5 poskytováním „písemného záznamu mluvené řeči jako převodu mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase“.

Poslání služby:
CZSP ČUN poskytuje službu simultánního přepisu mluvené řeči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám se sluchovým postižením po celé ČR a tím předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.

Cíle: Naším cílem je umožnit všem našim sluchově postiženým uživatelům po celé ČR, kteří potřebují ke komunikaci se slyšícím okolím simultánní přepis mluvené řeči, aby měli k této službě co
nejpohodlnější přístup, aby jim byl přepisovatel zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají, a stali se tak plnohodnotnými účastníky společenského dění. Zároveň je důležité, aby přepisovatel za
odvedenou práci dostal odpovídající odměnu.

Česká unie neslyších ve většině případů poskytuje službu simultánní přepis mluvené češtiny jako sociální službu. Pokud se nejedná o sociální službu, je služba poskytnuta jako fakultativní služba.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu (dále jen CZSP ČUN)

Terénně je služba poskytována na celém území české republiky. Ambulatní služba je poskytována v prostorách České unie neslyšících, Dlouhá 37 na Praze 1, dále v brněnském, ostravském a libereckém zařízení. Prostor služby je určen pouze pro účely Centra zprostředkování simultánního přepisu.

Rozcestník s více informacemi

Kontaktovat nás můžete na emailu prepis@cun.cz, na telefonním čísle 608 719 001, nebo osobně v kanceláři ČUN Praha, ČUN Brno, ČUN Ostrava či ČUN Liberec. Nebo můžete využít INFOLINKU CZSP.