Kurzy dalšího vzdělávání

Kurzy dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky

Chcete se dále vzdělávat (v rámci celoživotního vzdělávání) a splnit povinnost minima 24 hodin pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky apod.? Kurz je též určen i vedoucím pracovníkům v organizacích a dalším. Nabízíme Vám různé kurzy v rozsahu 8-16 hodin.

Základy komunikace s klientem se sluchovým postižením

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s různými komunikačními systémy osob se sluchovým postižením a natrénovat si způsob komunikace.

 • Časová dotace: 16 hodin
 • Cena kurzu: cca 2 000,- Kč (závisí na počtu účastníků)
 • Poznámky: – kurz je realizován pouze v případě, že se podaří sehnat minimálně 6 zájemců
 • Číslo akreditace: 2014/1243-PC/SP
 • Informace o kurzu: ustredi@cun.cz

Úvod do základů komunikace s osobami se sluchovým postižením

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s různými komunikačními systémy osob se sluchovým postižením a natrénovat si způsob komunikace.

 • Časová dotace: 8 hodin
 • Cena kurzu: cca 1 000,- Kč (závisí na počtu účastníků)
 • Poznámky: – kurz je realizován pouze v případě, že se podaří sehnat minimálně 6 zájemců
 • Informace o kurzu: ustredi@cun.cz

Úvod do základů znakového jazyka

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s různými komunikačními systémy osob se sluchovým postižením a natrénovat si způsob komunikace.

 • Časová dotace: 8 hodin
 • Cena kurzu: cca 1 000,- Kč (závisí na počtu účastníků)
 • Poznámky: – kurz je realizován pouze v případě, že se podaří sehnat minimálně 6 zájemců
 • Informace o kurzu: ustredi@cun.cz

Úvod do základů komunikace osob preferujících psanou češtinu, především simultánní přepis

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s různými komunikačními systémy osob se sluchovým postižením a natrénovat si způsob komunikace.

 • Časová dotace: 16 hodin
 • Cena kurzu: cca 1 000,- Kč (závisí na počtu účastníků)
 • Poznámky: – kurz je realizován pouze v případě, že se podaří sehnat minimálně 6 zájemců
 • Informace o kurzu: ustredi@cun.cz