Smluvní podmínky kurzu JMK

Právní vztah mezi účastníkem a Českou unií neslyšících, z. ú. pro Jihomoravský kraj (dále ČUN JMK) je navázán zaslání elektronického formuláře přihlášky na kurz pro pobočku Brno přes webovou stránku kurzu nebo poslání elektronické pošty (email) kurzybrno(zavináč)cun.cz a do předmětu tohoto emailu zadaný modul (např. I. modul, II. modul, …). Účastník kurzu se pak tímto zavazuje uhradit kurzovné.

Na základě tohoto právního vztahu je účastník kurzu českého znakového jazyka v ČUN JMK povinen uhradit kurzovné pouze převodem na bankovní účet 30015-1938968359/0800 (nezapomeňte uvést toto předčíslí účtu) nejpozději v den uzávěrky přihlášek na kurz. Variabilní symbol, prosím, uvádějte Vaše datum narození(ve formátu RRRRMMDD), do poznámky zadejte Vaše jméno a příjmení jako účastník kurzu.

Při stornu kurzu vracíme platbu ve výši 100% na základě dohodnutého zrušení přihlášky do deseti pracovních dní před zahájení kurzu. Pokud kurz stornujete či zrušíte přihlášku pět dní před zahájením kurzu vracíme platbu ve výši 50%.

ČUN JMK si vyhrazuje právo organizačních změn (změna termínu, změna lektora, změna konání místa, případně zrušení kurzu z důvodu menšího počtu účastníků). Účastníci budou o těchto změnách včas informováni.

Vaše osobní údaje jsou evidovány v ČUN JMK databázi a jsou spravovány dle nařízení GDPR. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely zpracování a budou skartovány po 12 měsících od skončení kurzu.