Kurzy ČZJ Jihomoravský kraj

(Aktualizace: 27. 07. 2023)

Česká unie neslyšících, z.ú. – pobočka Brno organizuje každoročně kurzy českého znakového jazyka. Kurzy probíhají vždy od druhého zářijového týdne do konce června následujícího roku – tedy v délce celého školního roku. Vyučovací hodina trvá 1,5 hodiny bez přestávky jednou týdně. Vyučování se koná v odpoledních i večerních hodinách. V případě zájmu je možno uskutečnit kurz i v dopoledních hodinách.
Kurz je veden zkušenou neslyšící lektorkou. V jedné skupině je minimálně 3 osoby a maximálně 8 osob, aby byla výuka kvalitní. Kurzy se konají v areálu VUT, Údolní 53. Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT.

Profil absolventa

Absolvent zná základy znakového jazyka v rozsahu témat uvedených v osvědčení o rekvalifikaci, umí je využívat v komunikaci s neslyšícími, umí zprostředkovat komunikaci s neslyšícími. S uplatněním při výkonu pracovní činnosti, zejm. ve státní správě (PČR, úřady) a sociálních službách. Je obeznámen se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a jejich specifickou kulturou.

Jaké kurzy nabízíme

Akreditované kurzy českého znakového jazyka. Tyto kurzy vzdělávacího programu „Základy znakového jazyka“ jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MSMT-21211/2016-1/526). Jejich absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci příslušné danému typu kurzu.
Rozlišujeme čtyři typy kurzů:
1. začátečníci – modul I (rozsah 80 hodin) – úterý 15:30 – 17:00 , 17:15 – 18:45
2. mírně pokročilí – modul II (rozsah 80 hodin) – pondělí 15:30 – 17:00
3. pokročilí – modul III (rozsah 80 hodin) – středa 15:00 – 16:30
4. konverzace – modul IV (rozsah 80 hodin) – čtvrtek 17:00 – 18:30

Cena kurzu je stanovena na 4 000 Kč na celý školní rok včetně skript. Platbu lze provést:
bankovním převodem číslo účtu: 30015-1938968359/0800
(poznámka: Prosím nezapomeňte uvést toto předčíslí účtu)
Přihláška je platná až po uhrazení zálohy ve výši 2 000,- Kč. Přesto, že preferujeme jednorázovou platbu, umožňujeme uhradit kurzovné i ve dvou splátkách.


On-line kurzy českého znakového jazyka jsou nabízeny jako neakreditované kurzy na přání zájemce, který by se rád učil znakový jazyk bez docházky do místa výuky. Cílem těchto kurzů je získání nové znalosti českého znakového jazyka dle našeho vzdělávacího programu. V jedné skupině na on-line kurzu je maximálně 4 osoby. Rozsah výuky je v rozmezí 60 až 70 hodin. V případě zájmu jednotlivce může probíhat výuka na den v týdnu. V případě zájmu kontaktujte vedoucího.


Individuální kurzy (může i on-line formou) českého znakového jazyka jsou nabízeny pro jednu či dvě osoby na základě přání a potřeby rozšiřovat si znakovou zásobu nebo procvičování či specializace na určitou oblast. V případě zájmu kontaktujte vedoucího.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Naše kurzy znakového jazyka jsou určeny VŠEM, kteří mají zájem naučit se něco nového, rozšířit své komunikační schopnosti a v neposlední řadě rozšířit okruh osob, které se domluví znakovým jazykem.
Obzvlášť mohou zúročit znalosti z našich kurzů nejen ti, kdo mají ve svém okolí osoby dorozumívající se znakovým jazykem, ale také ti, kdo se s mnoha lidmi setkávají při výkonu svého povolání. Proto v našem kurzu velmi rádi uvítáme např. zdravotníky, sociální pracovníky a zaměstnance úřadů aj.

Co Vás ještě může zajímat?