TS Karlovarský kraj

Adresa: Mattoniho nábřeží 190/66, 360 01 Karlovy Vary 1
Web: www.cun.cz
SMS/TEL: +420 773 392 004
Email: karlovy.vary@cun.cz

Poslání

„Posláním tlumočnické služby je zajistit rovné příležitosti pro neslyšící, díky kterým komunikují bez bariér v běžných životních situacích, což je činí samostatnými, zodpovědnými a především rovnocennými partnery v kontaktu s většinovou slyšící společností.“

Cílová skupina klientů:

osoby se sluchovým postižením a osoby s kombinovaným postižením

Zásady a principy služby:

anonymita, bezplatnost, nestrannost, nezávislost na službě, dostupnost služby, kvalita, respekt ke komunikačnímu kódu uživatele, srozumitelnost, individuální přístup

Věková kategorie klientů:

bez omezení věku

Cílem je:

Poskytovat tlumočení – zprostředkovávat plnohodnotnou komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími lidmi. Vyrovnávat kulturní odlišnosti formou osvětových činností mezi slyšícími a neslyšícími lidmi a zajistit tak přirozené zapojení neslyšících do majoritní společnosti slyšících.
Poskytovat základní sociální poradenství.

Jak objednat tlumočení:
Tlumočení můžete objednávat na emailu karlovy.vary@cun.cz, na telefonním čísle 773 392 004, nebo osobně v kanceláři ČUN Karlovy Vary.
Pro pohodlné vyřízení objednávky můžete také využít objednávkový formulář.
Vaše objednávky vyřizujeme v průběhu pracovního dne.
V rámci ambulantní tlumočnické služby, kdy je tlumočník přítomen osobně v kanceláři ČUN, nemusíte tlumočení předem objednávat. Pokud však chcete mít jistotu, že se Vám bude tlumočník při Vašem příchodu hned věnovat, můžete si jej předem na sjednanou dobu také objednat.

Rozcestník s více informacemi
  • Objednávka tlumočení
  • Naši pracovníci
  • Podmínky služby
  • Rozpis služeb

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO FAKULTATIVNÍ

Pokud daná objednávka nenaplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze ji považovat za základní činnost registrované sociální služby, budeme muset požádat právnickou či fyzickou osobu o účast na uhrazení nákladů spojených s poskytnutím služby. Případně se pokusíme objednávku zajistit z jiných projektů mimo sociální službu. O tom, zda daná objednávka spadá do sociální služby nebo ne, rozhoduje vždy vedoucí, který vše posuzuje na základě standardů dané sociální služby.