SAS Liberecký kraj

Poslání služby CSS ČUN Liberec SAS

Posláním CSS ČUN Liberec SAS je poskytování potřebné sociální služby osobám se sluchovým postižením, pomoc s uplatňováním jejich práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Napomáhání k seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.

Okruh osob

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, které se z důvodu komunikační bariéry ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou ohroženi a nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je nemohou kvůli komunikační bariéře využívat. Dále jsou nabízeny osobám s kombinovanou vadou a rodinám s dětmi, kde je sluchová vada primárním postižením.

Další informace o službě