Deaf Youth Education x Politic

Tento projekt v roce 2007 navázal na velmi úspěšný projekt z roku 2004, tentokrát jsme zorganizovali výměnu studentů neslyšících mezi čtyřmi státy, a to z České republiky, Slovenska, Maďarska a Francie na téma „Deaf Youth Education & Politics“ („Vzdělávání mladých neslyšících a politika“).

Tento projekt byl podpořen Českou národní agenturou. Projektu se zúčastnilo celkem 32 mladých neslyšících, z každé země 6 účastníků a 2 vedoucí.
Více informací o projektu lze najít na http://www.exchange.cun.cz