Otvírací doba CZSP ČUN

Služba přepisu je poskytována v jakýkoliv čas, který uživatel potřebuje a pokud je k dispozici přepisovatel. Službu je nejlepší objednávat hodne dopředu, nejlépe 3 týdny předem.

Klienti a uživatelé mohou využít komunikaci s operátory CZSP v pracovním čase od 10 – 17 hodin od pondělka do pátku. Během služby můžete také využít ambulantních hodin se sociálním pracovníkem, a to v pondělí od 10 – 17 hodin.