Smluvní podmínky kurzu ZJ pro Liberecký kraj

Storno podmínky kurzu
Platbu ve výši 100% vracíme na základě písemného zrušení přihlášky do pěti pracovních dní před zahájením kurzu u realizátorů kurzu.
Platbu ve výši 50% vracíme na základě písemného zrušení přihlášky do třiceti kalendářních dní po zahájení kurzu u realizátorů kurzu.
Pokud to podmínky dovolí, umožníme Vám studovat i v jiných pobočkách ČUN v republice.

Organizační změny
Vyhrazujeme si právo organizačních změn (změnu termínu, změnu lektora, změnu místa konání, případně zrušení kurzu).
Účastníci budou o těchto změnách včas informováni formou sms, emailem nebo telefonicky.

Ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou evidovány v naší databázi a jsou spravovány dle nařízení GDPR. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely zpracování a budou skartovány po 12 měsících od skončení kurzu.

Další smluvní podmínky