Praha neznámá

Projekt s názvem „Praha neznámá, méně známá místa“ byl realizován od září do prosince 2016. Jednalo se o tematické komentované vycházky nebo exkurze na méně známá místa po Praze. Na všech těchto vycházkách a exkurzích byl zajištěn simultánní přepis a dále tlumočení do znakového jazyka.

Jak jsem již zmínila všechny vycházky a exkurze byli tematicky zaměřené, každý měsíc bylo zvoleno jiné téma. Akce začaly probíhat v měsíci září, pro který bylo zvoleno téma „Praha – město filmu“. První akcí byla komentovaná vycházka pojmenovaná „ Hanspaulka Lídy Baarové“, která proběhla dne 7. 9. 2016 od 14:00 hodin. Během této komentované vycházky měli neslyšící možnost dozvědět se informace o známé herečce, ale především se tato vycházka zaměřovala na architekturu. O tuto vycházku nebyl příliš velký zájem, což bylo nejspíše zapříčiněno nedostatečnou propagací nebo nezájmem cílové skupiny o dané téma.

Další akcí, která byla také zařazena do filmové tématiky, byla exkurze do muzea Karla Zemana. Tato exkurze proběhla dne 14.9.2016 od 15:00 hodin a těšily se zní především děti ze školy pro sluchově postižené, mezi návštěvníky bylo ale i několik nedoslýchavých uživatelů simultánního přepisu, kteří využili možnost přepisu pomocí tabletů. Muzeum Karla Zemana má běžnou expozici bez výkladu, v rámci naší akce proběhl i podrobný výklad o jeho tvorbě. Děti si zde mohly vyzkoušet jak se tvoří film a vytvořit si zábavné fotografie.

Poslední akcí pro měsíc září byla dne 26.9.2016 exkurze do Barrandovských ateliérů. Tato akce začínala od 13:00 hodin a probíhala za plného provozu. Návštěvníci se podívali do ateliérů, šaten, ale i do skladů z expozicemi. O tuto akci byl velký zájem a účastnilo se jí kolem 30 neslyšících a nedoslýchavých. Na této akci byl velký zájem o simultánní přepis. Velikost naší skupiny byla ovšem menším problémem při pohybu po prostorách ateliérů.

Měsíc říjen byl pojat trochu jinak, jako téma bylo zvoleno „Praha trochu jinýma očima“. Tyto vycházky nám ukazovaly Prahu z trochu jiného úhlu, než ji známe. Průvodci návštěvníky zavedli na místa, která pravděpodobně již znají, ale nevědí o nich informace, které jim na ně pravděpodobně změní názor. Prvním takovým výletem byl dne 8. 10. 2016 od 15:00 „Pragulic – poznej Prahu očima lidí bez domova“. Tato komentovaná vycházka probíhala v centru Prahy a průvodcem nebyl nikdo jiný než samotný bezdomovec. Ukázal návštěvníkům místa, kde se dá zdarma najíst, kde takový člověk bez domova může v noci bezpečně hlavu složit nebo jakým místům se má naopak vyhýbat. Tato vycházka měla velký úspěch.

Druhou říjnovou vycházkou byly „Salony lásky starého pražského ghetta“. Tato komentovaná vycházka se konala dne 26.10. a proběhla úspěšně. Poslední říjnovou vycházkou byly „Pivnice a hostince nového města“. Tato vycházka byla podána zábavnou formou, účastníci se dozvěděli, kde stály nejznámější hostince a kam slavné osobnosti chodily pít pivo. Vycházka se zdárně uskutečnila 26.10. od 15:00 hodin.

Na měsíc listopad bylo vybráno téma 2. světová válka. Z tohoto tématu se těšili spíše starší návštěvníci, kladli na všech výletech mnoho otázek a z programů byli nadšení. První akcí byla opět komentovaná vycházka s tématem „Atentát na Heydricha“. Při této akci měli účastníci možnost projít si přesně trasu, kterou po atentátu utíkal Jan Kubiš nebo Josef Gabčík. Dále se mohli podívat k domům, kde bývaly konspirační byty, nebo na místo, kde zemřel Reinhard Heydrich. Tato vycházka se těšila velkému úspěchu, kromě návštěvníků z řad neslyšících na ni dorazily i studentky z filosofické fakulty UK, z oboru Čeština v komunikaci neslyšících a použily tuto účast k natočení videí, která jim budou sloužit jako závěrečná semestrální práce. Dalším listopadovým výletem byla exkurze do památníku Pečkárna, kde mělo za druhé světové války sídlo gestapo. Návštěvníci tak mohli vidět, jak probíhal výslech gestapem, jak vypadaly zdejší cely a jaké techniky se k vyslýchání používaly.

Teto exkurze proběhla 14.11. od 14:00 hodin. Poslední akcí v měsíci listopadu byla komentovaná vycházka pojmenovaná „Pistolník a tři králové“. Tato vycházka proběhla dne 23.11. a byla zaměřena na český odboj.

Posledním zvoleným tématem bylo téma „Od narození ke smrti“ a bylo zvoleno pro měsíc prosinec. V prosinci na toto téma proběhly již jen dvě akce. První akcí byla komentovaná vycházka na téma Záhadný Apolinář, která návštěvníky provedla nejznámější českou porodnicí. Poslední akcí za měsíc prosinec, ale i poslední akcí v rámci tohoto projektu byla opět komentovaná vycházka na téma „hřbitovy a pohřbívání“. Tato vycházka proběhla na Olšanských hřbitovech dne 12.12.2016.