Naši lektoři kurz ZJ Jihomoravský kraj

Lucie Škardová

Jmenuji se Lucie Škardová a v České unii neslyšících pracuji od roku 2018 jako vedoucí kurzů českého znakového jazyka. Mezi neslyšícími se však pohybuji již od roku 2014, kdy jsem se sama začala učit znakový jazyk právě zde v ČUN.
Jako vedoucí zajišťuji kurzy především po organizační stránce. Sestavuji roční rozvrh akreditovaných kurzů a řeším jeho případné změny, vyřizuji písemnou komunikaci se zájemci a studenty, dohlížím na správné plnění, vedu porady s pracovníky, kde se stále snažíme službu zlepšovat, podílím se na zkouškách, plánuji letní intenzivní kurzy apod. Jsem opravdu ráda, že můžu být mostem mezi slyšícími a neslyšícími. Přesně tak vnímám kurzy znakového jazyka, protože pomáhají překonávat komunikační bariéry a předsudky, se kterými se neslyšící setkávají, pomáhají navazovat přátelství a jsou půdou pro budoucí tlumočníky, které neslyšící potřebují.
Ve volném čase se také věnuji znakovému jazyku, chodím na kulturní akce pro neslyšící, kde se setkávám s přáteli. Pokud zrovna neznakuji, jsem ráda se svojí rodinou a přáteli, baví mě geocaching, jízda na kole, pobyt v přírodě a jsem věrnou divačkou seriálu Ulice.

Gabriela Pecová

Jmenuji se Gabriela Pecová a v České unii neslyšících pracuji od roku 2015/2016 jako lektorka znakového jazyka a zároveň jako sociální pracovník. Jsem sluchově postižená – praktická hluchota vykompenzovaná kochleárním implantátem. Ovládám bilingvální komunikaci, svoje znalosti ráda předávám dál a pomáhám ostatním, kteří mají podobné problémy a potřebují pomoct. Klientům nabízím kurz odezírání a poskytuji přednášky ( cestopisné, odborné, zajímavé atd..) pro mladé v rámci sociálních aktivizačních službách. V kurzech znakového jazyka jsem (v zastoupení za mateřskou) garantem a mám na starost Moravskoslezský kraj. Učím všechny moduly 1. – 4. modul. Dále mám na starost e-learning, výukové materiály pro studenty znakového jazyka. Nemám žádné vyhraněné zájmy, jsem všestranná, otevřená k naučení a sbírání nových zkušeností. Nejvíce mě ale baví fotografování a cestování. .

Petra Gluchová

Jmenuji se Petra Gluchová a v České unii neslyšících pracuji od roku 2017 jako pracovník v sociálních službách a jako lektorka znakového jazyka.
Vedu úterní přednášky pro seniory. Souběžně se svojí prací ještě v současné době studuji na Masarykově univerzitě obor Sociální pedagogika. Tento obor úzce souvisí s moji prací sociální pracovnice, která je mně blízká. Věřím, že i díky studiu získám užitečné teoretické znalosti, které budu moci uplatnit ve svém zaměstnání i prakticky. Práce lektorky znakového jazyka mně velmi uspokojuje, mám ráda přímý kontakt s lidmi a možnost předávat jim své zkušenosti a dovednosti. Mým velkým cílem je, aby slyšící lidé rozuměli našemu mateřskému jazyku – a to znakovému jazyku. Ze své vlastní zkušenosti při studiu ve slyšícím prostředím vím, jak je velmi důležité a potřebné vzájemné porozumění a dobrá komunikace. Ve volném čase se aktivně věnuji pantomimě v souboru Pantomima S. I. Brno. Myslím si, že právě pantomima umí beze slov spojovat svět slyšících i neslyšících. Mám ráda kolektivní sporty, četbu,cestování snowboarding a relaxing v přírodě. Mým cílem je pomáhat neslyšícím a to všem věkovým skupinám – dětem, mladým, dospělým nebo seniorům. Organizovat pro ně dle jejich zájmu různé přednášky, zážitkové programy, které by obohatily jejich život o nové informace i prožitky.