Naši pracovníci CZSP

Jana Vocetková

operátorka CZSP

jana

Již delší dobu jsem měla potřebu pomáhat lidem. Tuto svoji potřebu jsem realizovala až od letošního roku. Práce operátora mě velice naplňuje a jsem ráda, že jsem součástí této skvělé organizace. Co práce operátora obnáší? Starám se o klienty, kteří během života přišli o sluch, preferují stále psanou češtinu oproti znakovému jazyku. Zajišťuji jim simultánního přepisovatele, aby mohli dále nerušeně navštěvovat různá školení, jakékoli kurzy nebo vystudovat vysokou školu.

Mgr. Inka Slavíková

operátorka CZSP

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a již několik let externě vyučuji na gymnáziu Sladkovského náměstí seminář z psychologie. Své studenty se snažím vést k tomu, aby v životě uměli (a chtěli!) dělat smysluplná rozhodnutí a samozřejmě se tak snažili nalézt svůj vlastní smysl života, ať už to pro ně znamená cokoliv. Podobnou potřebu jsem postupně čím dál více cítila i sama v sobě. Potřebu být druhým lidem užitečná a pomáhat jim. Jako operátorka CZSP v České unii neslyšících pracuji od srpna roku 2018 a má práce spočívá v tom, že neslyšícím klientům zajišťuji simultánní přepisovatele pro nejrůznější příležitosti – od jednání na úřadech, přes vzdělávací semináře až po kulturní akce, jakými jsou například návštěvy divadelních představení. Hlavním posláním našeho pracovního týmu je “boření” komunikačních bariér u neslyšících osob a já jsem velice ráda, že se na tomto smysluplném úkolu mohu také podílet. V pondělí, úterý a pátek mě potkáte v Zelené místnosti, mimo pracovní dobu mě s největší pravděpodobností najdete někde v divadle nebo v knihovně.

Jana Vocetková

operátorka CZSP

Celý svůj předchozí profesní život jsem pracovala v oblasti kultury a médií. Vždy mě ale velmi zajímala problematika v sociální oblasti. Práce v ČUN na pozici operátora
mně umožňuje pomáhat lidem sociálně znevýhodněným. Podílet se na pomoci jim studovat, komunikovat a vůbec se aktivně zapojit do veřejného života.

Tomáš Portych

operátor CZSP, přepisovatel CZSP

tomas

Jako operátor pro oddělení přepisu jsem začal pracovat v září roku 2015, ale již od roku 2012 dělám pro ČUN přepisovatele. Původně jsem vystudoval bakalářské studium elektrotechniky na ČVUT FEL, ale později jsem se rozhodl naplno věnovat práci v oblasti neslyšících.
Pokud by Vás zajímalo cokoli ohledně přepisu, zastihnete mne v pondělí, čtvrtek a pátek v Zelené místnosti nebo se na mne můžete obrátit na mém pracovním emailu tomas.portych@cun.cz.
Mojí ambicí je, aby oddělení přepisu v ČUN fungovalo hladce a všichni klienti mohli bez obav využívat naší služby ve všech situacích, kde jí bude zapotřebí.
Ve svém volném čase se věnuji odpočinku, sledování filmů, elektrotechnice a počítačům.

Karin Cieslarová

přepisovatel CZSP

Psát jsem začala díky svému tatínkovi, když mi bylo 9 let a přinesl mi tehdy ještě disketu do počítače s výukou ZAV, kterou vymyslel pan Jaroslav Zaviačič. Tehdy jako pilná holka jsem se psaní věnovala a zúčastňovala jsem se i mnoha soutěží ve psaní všemi deseti, kde jsem si našla spoustu kamarádů.Díky těmto soutěžím jsem se mohla stát přepisovatelkou v České unii neslyšících,z.ú. kde jsem začala pracovat nejdříve jako brigádník již v roce 2012, ale od června roku 2018 jsem zde přepisovatelkou. Studuji Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě a přepisování stále zůstává mým koníčkem. Díky přepisu jsem se dozvěděla spoustu věcí o neslyšících. Nikdy mi nedošlo, že 2 neslyšící klienti se vlastně spolu nemusí ani domluvit. Jsem ráda, že mohu přispět k odstraňování bariér mezi slyšící a neslyšící komunitou a má práce mě baví a naplňuje.

Bc. Jana Lapčáková

sociální pracovník

jana

V České unii neslyšících jsem začala pracovat od března 2017 na pozici sociální pracovník Centra zprostředkování simultánního přepisu. Vystudovala jsem na UK HTF bakalářský obor Sociální a charitativní práce. Od roku 2000 jsem pracovala jako dobrovolník v různých organizacích. Po škole jsem nastoupila jako asistentka pedagoga na ZŠ pro děti s autismem. Skoro tři roky jsem bydlela v Německu, kde jsem rok pracovala v Hermann Gocht Haus jako pečovatelka neslyšících seniorů s kombinovaným postižením. Absolvovala jsem jednoroční vzdělávací kurz pro asistenci s hluchoslepými lidmi (Qualifizierung Taubblindenassistenz) pod Diakademií v Moritzburgu a v Blinden und Sehbehindertenvere v Hamburgu. Navštěvovala jsem také integrovanou školu s výukou němčiny pro neslyšící Sprachschule Heesch. V Norimberku jsem pracovala jako vychovatelka v chráněném bydlení pro neslyšící s kombinovaným postižením v organizaci Regens Wagner Zell.

Ing. Barbora Herzánová

ekonom CZSP

barbora

Jako ekonom CZSP se starám o přepisovatele a mzdy. Starám se o ně již od roku 2013. Jsem ráda, že se mohu nepřímo pracovně podílet na zlepšování podmínek pro lidi se sluchovým postižením v oblasti komunikace.

Ing. Martin Novák

ředitel, sociální pracovník

martin

Pocházím z Prahy, kde jsem i studoval. Od narození mám velmi těžkou sluchovou vadu, samotné řeči nejsem schopen plnohodnotně porozumět. Počátky mé práce s Českou unií neslyšících byly spojeny s časopisem UNIE, později s různými malými projekty věnovanými problematice osob se sluchovým postižením.

V dubnu 2012 proběhly nové volby a zde jsem byl zvolen prezidentem České unie neslyšících. Nikdy jsem netoužil něco vést, rád jsem dělal zajímavé projekty, bohužel dělat projekty znamená i něco vést. Doplnil jsem si časem i vzdělání na sociálního pracovníka a snažil jsem se rozvíjet vůbec první službu simultánního přepisu, která byla jedním z velkých mezníků v životě osob se sluchovým postižením v ČR. Základem všeho je týmová spolupráce a tu se snažíme rozvíjet a hlavně podporovat osoby se sluchovým postižením včetně postupného ozdravení celé organizace.

Martin Čížek

operátor CZSP, přepisovatel CZSP

martin2

S Českou unií neslyšících spolupracuji od počátku zavádění služby simultánního přepisu. K této práci jsem se dostal přes pana Zaviačiče, trenéra a metodika v psaní na klávesnici. Psát všemi deseti jsem se naučil v rámci povinného předmětu na Obchodní akademii v Dušní ulici v Praze. Protože jsem byl vždycky velmi soutěživý, tak svůj talent jsem rozvíjel domácími tréninky a pravidelně jsem reprezentoval svou školu na soutěžích ve psaní na klávesnici.
Aktuálně jsem zaměstnán nejen u ČUN jako přepisovatel a operátor CZSP, ale zároveň i u spřátelené soukromé sociální firmy Transkript online, která se zaměřuje na simultánní přepisy online formou a na audiopřepisy. U Transkriptu mimo jiné koordinuji tým nevidomých přepisovatelů, které společnost zaměstnává.
Práce mě naplňuje především z toho důvodu, že mě těší pomáhat druhým, cítit se užitečný.
Když zrovna nebuším do klávesnice, tak ve svém volném čase většinou jezdím na kole, mám rád přírodu a kvalitní filmy k zamyšlení.

Karolína Foukalová

Karolína

Psaní všemi deseti se věnuji již přes deset let. Zpočátku jsem se věnovala hlavně soutěžení, od roku 2015 ale pracuji pro ČUN jako simultánní přepisovatel v českém i anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že studuji olomouckou právnickou fakultu, přepisuji spíše nárazově, ale o to raději. Přepis a celkově i komunikace s neslyšícími mi do života dal mnoho cenných zkušeností a i určitý nadhled. Na přepisování mám nejraději právě to, že něčím, co je pro mě tak snadné a přirozené, jako psaní na klávesnici, můžu někomu jinému pomoct.

Mgr. Lenka Jedličková

Lenka

Jako přepisovatelka pro neslyšící pracuji pro ČUN od roku 2014. Moje civilní zaměstnání je ale učitelství. Vyučuji český jazyk, latinu a dějepis soukromě i ve škole. Nyní učím na Střední zdravotnické škole v Táboře. Vedu výukový web pro studenty latiny www.latina-zdarma.cz a snažím se propagovat výuku latiny všude, kam přijdu. Protože nebydlím v Praze, přepisuji obvykle v Jihočeském kraji, nejčastěji v Českých Budějovicích. Ráda čtu. Přepisování mě velmi baví, můžu tím pomoci tomu, kdo to potřebuje, a ještě se přitom něco zajímavého dozvím z přednášek, na které bych se bez přepisování nikdy nepodívala.

Simona Sedmihorská

Strojová stenografka ze Strojetic

Simona

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Dušní ulici, kde mi už od začátku šlo psaní na stroji a těsnopis, proto jsem reprezentovala školu na mistrovstvích a stala jsem se vicemistryní ČR. Chodila jsem se zdokonalovat v psaní do mistrovského kurzu profesorky Kuldové v Těsnopisném ústavu v Karlíně, kde jsem si udělala i mistrovskou státní zkoušku. To už jsem měla hotovou státnici v psaní na stroji ve zvýšené rychlosti (580 úh/min.). V r. 2017 jsem se na MS v Berlíně v disciplíně Protokolování umístila na 4. místě a v Audiotransciption jsem byla z Čechů první a celkově na 11. místě.
Svoji pracovní kariéru jsem začínala jako sekretářka ředitele Divadla Spejbla a Hurvínka Miloše Kirschnera, odkud jsem odcházela po 5 letech v roce 1989. Od roku 1992 pracuji jako OSVČ, a to především v České televizi, kde zhotovuji skryté titulky pro neslyšící. 23 let jsem pracovala ve zpravodajství ČT. Od r. 2009 simultánně přepisuji pro neslyšící v ČUN. Našel si mě tenkrát pan J. Winter díky mým webovým stránkám: www.sedmihorska.com. Později jsem začala spolupracovat i se společností Transkript.
Tato práce mě nesmírně naplňuje, protože jsem odjakživa chtěla být užitečná.
Mám spoustu koníčků – četbu, kynologii, divadlo, film, sport. Zajímá mě psychologie, filozofie, ale také numerologie. Letos jsem se přihlásila na studium psychologie na Univerzitu třetího věku v Jihlavě.

Jana Naxerová

Lenka

Simultánním přepisům se věnuji od ledna 2015.
Začínala jsem na Univerzitě Hradec Králové, kde jsem nyní na pozici koordinátorky simultánních přepisů. Později jsem začala přepisovat také pro Univerzitu Pardubice a od začátku roku 2016 pro ČUN.
Působím především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Tato práce mne velmi baví, protože pomáhá a má smysl. Do budoucna bych se ráda věnovala také tlumočení českého znakového jazyka.

Zita Kovandová

přepisovatelka

Zita

Psát všemi deseti jsem začala již na základní škole, kde jsem také následně začala jezdit na soutěže. V tom jsem úspěšně pokračovala i na střední škole. Poté jsem se dostala do ČUN jako přepisovatelka. Studuji v Praze na ČZU a mimo jiné zpívám v kapele a ráda čtu.

Jiří Hubáček

přepisovatel

Psát všemi deseti jsem se naučil již na ZŠ a od té doby se snažím tuto dovednost zdokonalovat. Jako přepisovatel jsem v ČUN začal pracovat v roce 2017. Protože jsem nevidomý, lákají mě na přepise především cesty, jimiž si lidé s různými znevýhodněními mohou vzájemně pomáhat a poznávat své světy a problémy. Vystudoval jsem – a studuji stále – český jazyk a literaturu na FF UK, české literatuře se chci nadále věnovat i na vědecké úrovni. Mimo to patří k mým zájmům především starověký Orient, divadlo a humanitní vědy vůbec. Mimo ČUN pracuji jako redaktor Zory, časopisu pro zrakově postižené.

Pavlína Drnová

přepisovatelka

Drnova

K simultánnímu přepisu pro neslyšící jsem se dostala díky vzdělávacímu kurzu, který pořádala ČUN spolu se střediskem Teiresias v Brně. Jako přepisovatelka pracuji pro CZSP od roku 2015 a stále se snažím v této profesi zdokonalovat. Potkat se můžeme hlavně v Českých Budějovicích, kde jsem vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku na Zdravotně sociální fakultě. Simultánní přepis poskytuji také v rámci svého zaměstnání na Jihočeské univerzitě v Centru podpory studentů se specifickými potřebami. Kromě přepisu, který mi dává možnost dozvědět se mnoho zajímavých věcí, mám ráda také sport, společenské hry a všemožné vyrábění různých dekorací.

Michael Trousil

grafik

Trousil

Jsem vyučený strojní mechanik, ale mým koníčkem je již od dětství výtvarné umění. Ve volném čase se rád věnuji různým programům, grafickým editorům, jako je např. Photoshop, ve kterém se chci neustále zdokonalovat. Dříve jsem pracoval jako lektor a grafik, až později jsem dostal nabídku v České unii neslyšících, pro kterou vytvářím různé návrhy letáků, plakátů, natáčím a stříhám videa v ČZJ. Mou největší zálibou ve volném čase je fotografování.

Iveta Černá

přepisovatelka

Cerna

Psát všemi deseti jsem se naučila na základní škole ještě na psacích strojích (později jsme naštěstí přešli na počítače). Vystudovala jsem žurnalistiku na FSV UK. V současné době studuji psychologii na FF UK, kde jsem se seznámila s neslyšící spolužačkou, díky níž mě zaujaly zvláštnosti světa neslyšících a práce simultánního přepisovatele. Tématika neslyšících mě zajímá i z psychologického hlediska. Jako přepisovatel pracuji od roku 2017.