Kurzy ZJ Moravskoslezský kraj

Informace pro zájemce: Kurz znakového jazyka 1. modul – začátečnici je pro školní rok 2023/2024 je již naplněn.

Můžete zkusit kontaktovat pobočku s možností být vedení jako náhradníci.

A pokud Váš zájem bude i nadále trvat, můžete se začít přihlašovat na školní rok 2024/2025 už na začátku roku 2024.

Česká unie neslyšících, z.ú. – pobočka Ostrava organizuje každoročně kurzy znakového jazyka. Kurzy probíhají vždy od druhého zářijového týdne do konce června následujícího roku – tedy v délce celého školního roku. Vyučovací hodina trvá 1,5 hodiny bez přestávky jednou týdně. Vyučování se koná v odpoledních i večerních hodinách. V případě zájmu je možno uskutečnit kurz i v dopoledních hodinách.
Kurz je veden zkušenou neslyšící lektorkou. V jedné skupině je maximálně 8 osob, aby byla výuka kvalitní. Kurzy se konají na adrese Antonína Macka 1711/3 Ostrava 702 00. Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT.

Profil absolventa

Absolvent zná základy znakového jazyka v rozsahu témat uvedených v osvědčení o rekvalifikaci, umí je využívat v komunikaci s neslyšícími, umí zprostředkovat komunikaci s neslyšícími. S uplatněním při výkonu pracovní činnosti, zejm. ve státní správě (PČR, úřady) a sociálních službách. Je obeznámen se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením
a jejich specifickou kulturou.

Cena kurzu

Cena kurzu je stanovena na 5 000 Kč na celý školní rok včetně pracovních sešitů. Platbu lze provést:
1. hotově na místě (ve vyjimečných případech)
2. bankovním převodem číslo účtu: 80012–1938968359/0800
Přihláška je platná až po uhrazení.

Jaké kurzy nabízíme

Kurzy vzdělávacího programu „Základy znakového jazyka“ jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejich absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci příslušné danému typu kurzu.
Rozlišujeme čtyři typy kurzů:
1. začátečníci – modul I
2. mírně pokročilí – modul II
3. pokročilí – modul III
4. konverzace – modul IV

Intenzivní kurzy českého znakového jazyka jsou nabízeny jako neakreditované na přání studentů či dle přání objednatele. Cílem těchto kurzů je procvičování či specializace na určitou oblast jako je například zdravotnictví, policie, školství apod. V případě zájmu kontaktujte vedoucího.

Individuální kurzy českého znakového jazyka jsou nabízeny pro jednu či dvě osoby na základě přání a potřeby rozřišovat si znakovou zásobu. V případě zájmu kontaktujte vedoucího.

Kontakty

Můžete napsat či zavolat na: 778 087 718
E-mail: ostrava@cun.cz