O CSS ČUN Liberec SAS

Sociálně aktivizační služba CSS ČUN Liberec SAS

Poslání:

Posláním CSS ČUN Liberec SAS je poskytování potřebné sociální služby osobám se sluchovým postižením, pomoc s uplatňováním jejich práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Napomáhání k seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.

Cíl:

 • poskytovat sociální služby tak, aby jejich využití vyhovovalo neslyšícím klientům a jejich potřebám a sami si mohli zvolit způsob komunikace,
 • podporovat uživatele k vyšší míře samostatnosti,
 • poskytovat základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení bezplatně,
 • poskytovat terénní služby klientům,
 • zprostředkovat kulturní, zájmové a rekreační vyžití klientů.


Dlouhodobá nabídka CSS ČUN Liberec SAS pro rok 2017 pro jednotlivé základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • vzdělávání ve znalostech práce s počítačovou technikou
 • vzdělávání v českém jazyce
 • zdravotní cvičení (pro seniory – cvičení; pro mládež – badminton a volejbal)
 • výtvarný kroužek (pro děti – I. stupeň ZŠ)
 • výuka moderního tance (pro děti – II. stupeň ZŠ)
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • tvorba životopisu
 • informační zlepšení situace ( přednášky, exkurze, výlety )
c) sociálně terapeutické činnosti
 • arteterapie
 • rozvíjení znalostí s počítačovou technikou
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • telefonické vyřizování hovorů (nikoliv tlumočení)
 • vysvětlení psaného textu do kódu preferovaného uživatelem
 • pomoc s psaním textu v českém jazyce