Typy zajišťovaných simultánních přepisů

Typy zajišťovaných přepisů:

  • Přepisy na místě: na notebook nebo na plátno
  • pomocí systému Polygraf: uživatel si může na mobilním zařízení zobrazit přepis mluvčího, powerpointovou prezentaci mluvčího nebo obojí
  • pomocí systému Text on Top: zobrazuje simultánní přepis na tablety zapůjčené od CZSP a také formou titulek na plátno, na kterém přednášející promítá prezentaci
  • chodící přepisovatel: umožnuje přepisovat například na exkurzích a prohlídkách za chůze a promítat text na tablety klientů
  • automatickým rozpoznávačem mluvené řeči v rámci aplikace eScribeDroid
  • online přepisy přes aplikaci eScribeDroid: Ve spolupráci s firmou Transkript online s.r.o. zajišťuje CZSP přepisy online pomocí tohoto systému. Zapotřebí je vlastnit tablet či mobil podporující operační systém Android, dále instalace aplikace eScribeDroid, zaregistrování a dodržování podmínek poskytování této služby. Služba je poskytována v pracovní dny od 9 –18 hodin. Více informací lze o aplikaci nalézt na těchto stránkách: http://www.transkript.cz/