Komunitní centrum MoJa

Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001802
Zaměření projektu:Činnost Komunitního centra MoJa bude zaměřena na předcházení sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením (konkrétně osob se sluch. postižením a osob se sluch. postižením s kombinovanou vadou) a posilování místní soc. soudržnosti prostřednictvím různorodých aktivit.
Žadatel:Česká unie neslyšících, z.ú.

Doba realizace projektu 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Místo realizace projektu: Česká unie neslyšících, z.ú., Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1

Kontakt: moja@cun.cz

Zprávy z realizace projektu:

PROJEKT MOJA článek 1
PROJEKT MOJA článek 2
PROJEKT MOJA článek 3
PROJEKT MOJA článek 4
Logo projektu