O CSS ČUN Brno SAS

Jsme podle zákona č. 108/2006 (Identifikátor 2378879) registrovanou sociálně aktivizační službou pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Posláním CSS CUN Brno SAS je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc osobám se sluchovým postižením, předcházení sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, snižování míry sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníků poskytující aktivizační službu.

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením, s kombinovaným postižením a jejich rodinám s dětmi bez omezení věku.

Klienti a zájemci o naši sociálně aktivizační službu nás najdou na adrese Údolní 53, 602 00 Brno (poblíž zastávky tram ÚVOZ a pak pěšky do areálu VUT).
Ambulatní hodiny poskytujeme v určitých časech. Terénní služby jsou na objednávku předem s klientem a spočívají v podpoře klienta v jeho přirozeném prostředí, tam kde potřebuje.

Tato služba se poskytuje výhradně bezplatně a to na smluvním principu – uzavíráním smlouvy o poskytování sociální služby s uživatelem, ke které se váže přísná povinnost ochrany osobních údajů a citlivých informací.

S čím můžeme pomoci?

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme individuální konzultace s klíčovým pracovníkem, skupinové setkávání (vzdělávání v ovládání PC, rozvoj AJ specifickou metodou, rozvoj českého jazyka specifickým přístupem, rozvoj komunikace vizuální formou, psychoterapeutická cvičení pro maminky s dětmi nebo seniory, setkávání maminek a dětí kde je jedním z faktorů sluchové postižení v klubu MYŠÁK, atd..), zlepšení informačního deficitu formou přednášky či výlety a exkurze.

Kontakty:
Mob.: +420 774 477 083
Email.: brno@cun.cz
FB: Česká unie neslyšících Brno