TS Zlínský kraj

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Nový klient
Při prvním setkání s tlumočníkem Vás informujeme o podmínkách poskytování tlumočnické služby ČUN, o vašich právech a povinnostech a o právech a povinnostech tlumočníka. Pokud s našimi podmínkami budete souhlasit, požádáme Vás o vyplnění Smlouvy o poskytování tlumočnické služby a stanete se naším klientem. Smlouva zahrnuje Vaše jméno, adresu, datum narození, kontakt, uzavření smlouvy na dobu ne/určitou, preferovaný typ tlumočnické služby (ambulantní/terénní/oboje) a Váš podpis. Všechny informace bezpečně schraňujeme. Jsme vázáni zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak objednat tlumočení:
Tlumočníka si můžete objednat prostřednictvím zprávy přes SMS nebo WhatsApp přimo některé naše tlumočníky: 773 392 005

Při objednání tlumočení uvádějte:

  • Datum, na kdy potřebujete objednat tlumočníka.
  • V kolik hodin.
  • Adresu, kde bude tlumočení probíhat.
  • O jaké tlumočení jde.
  • Místo, kde se s tlumočníkem sejdete.

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA JAKO FAKULTATIVNÍ SLUŽBA

Pokud daná služba nenaplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze ji považovat za základní činnost registrované sociální služby, budeme muset požádat právnickou osobu či jinou fyzickou osobu (kromě osob se sluchovým postižením – ty vždy službu musí mít zdarma) či se pokusíme z jiného projektu mimo sociální službu tuto pomoc zajistit. O tom, zda je to sociální služba nebo není, rozhoduje vždy vedoucí, který vše musí posoudit na základě standardů dané sociální služby.