Časopis UNIE

Časopis UNIE vznikl v roce 1992 zásluhou Vladimíra Buberleho a Věry Strnadové jako pravidelný měsíčník ze světa Neslyšících. UNIE vycházela pravidelně až do roku 2010, kdy bylo vydávání přerušeno z finančních důvodů. Během této doby vycházela UNIE pouze v tiskové podobě. 

Vydávání časopisu UNIE bylo obnoveno v roce 2016 ve dvojí formě, elektronické a tiskové. Od roku 2016 UNIE vychází v pravidelném dvouměsíčním cyklu a v roce 2022 oslavila UNIE 30 let od založení. Od roku 2017 vychází v UNII vybrané články také přeložené do českého znakového jazyka.  

Během uplynulých let se v UNII vystřídalo mnoho šéfredaktorů, redaktorů a dalších členů týmu. Současné složení redakce si můžete prohlédnout zde.

Za tuto dobu nasbírala UNIE i úspěchy, jmenovitě několikeré ocenění VVOZP (Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením). 

Pro zájemce o hlubší nahlédnutí do historie UNIE a jejího fungování jsme vydali v oslavném výročním čísle článek s časovou osou a detailním přehledem: 11-12/2022.

Věříme, že časopisu UNIE se bude nadále dařit, bude mít mnoho čtenářů a obsah bude i nadále pestrý a zajímavý nejen pro naše sluchově postižené čtenáře, ale také pro ty další, kteří se o komunitu Neslyšících zajímají.  

Budeme rádi za jakékoli připomínky, nápady a podněty, se kterými se ve videoformě nebo v textové podobě můžete obrátit na náš e-mail (redakce@cun.cz), Facebook či Instagram

Jak si předplatit časopis UNIE

UNIE vychází v tiskové a elektronické podobě

Elektronická podoba je zdarma.
Tištěná podoba časopisu je zpoplatněna a to pro jednotlivá vydání částkou 59 Kč. Zvýhodněné roční předplatné včetně poštovného ve výši 259 Kč (předplatné na rok 2024). Pokud máte jednotlivé vydání či roční předplatné zájem, napište na e-mail redakce@cun.cz 

Další stránky s informacemi o časopisu


Projekt je finančně podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

ISSN: 2464-7802