SAS Zlínský kraj

Poslání služby CSS ČUN Kroměříž SAS

Posláním CSS CUN Kroměříž SAS je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc osobám se sluchovým postižením, předcházení sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, snižování míry sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníků poskytující aktivizační službu.

Okruh osob

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, které se z důvodu komunikační bariéry ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou ohroženi a nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je nemohou kvůli komunikační bariéře využívat. Dále jsou nabízeny osobám s kombinovanou vadou a rodinám s dětmi, kde je sluchová vada primárním postižením.
Kontaktní telefon na službu: 773 392 005