Rekvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Chcete pracovat v sociálních službách a poskytovat služby osobám se sluchovým postižením? Potřebujete si udělat kvalifikační kurz minimálních 150 hodin pro to, abyste mohli vykonávat přímou práci s klienty se sluchovým postižením? Česká unie neslyšících má registrovánu řadu kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb., z nichž Vám můžeme nabídnout:

Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na simultánní přepis

Cílem tohoto kurzu je seznámit budoucí simultánní přepisovatele s oblastí přepisování pro osoby se sluchovým postižením. Kurz obsahuje základní trénink rychlosti psaní na klávesnici, testování náslechu se simultánním přepisováním a úvod do základů sociálních služeb.

  • Časová dotace: 150 hodin
  • Cena kurzu: cca 13 000,- Kč (závisí na počtu účastníků)
  • Poznámky: – kurz je realizován pouze v případě, že se podaří sehnat minimálně 6 zájemců
  • Číslo akreditace: 2014/1244-PK
  • Informace o kurzu: ustredi@cun.cz

Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na aktivizaci

Cílem kurzu je seznámit budoucí pracovníky v sociálních službách či aktivizační pracovníky s prací zaměřenou na aktivizaci osob se sluchovým postižením při vykonávání přímé práce. Kurz obsahuje základy o sociálních službách, různé aktivizační příklady vhodné pro aktivizační služby.

  • Časová dotace: 150 hodin
  • Cena kurzu: cca 13 000,- Kč (závisí na počtu účastníků)
  • Poznámky: – kurz je realizován pouze v případě, že se podaří sehnat minimálně 6 zájemců
  • Číslo akreditace: –
  • Informace o kurzu: ustredi@cun.cz