O CSS ČUN Ostrava SAS

Jsme podle zákona č. 108/2006 (Identifikátor 1281600) registrovanou sociálně aktivizační službou pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Posláním CSS CUN Ostrava SAS je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc osobám se sluchovým postižením, předcházení sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, snižování míry sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníků poskytující aktivizační službu.

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením, s kombinovaným postižením a jejich rodinám s dětmi bez omezení věku.

Klienti a zájemci o naši sociálně aktivizační službu nás najdou na adrese Antonína Macka 1711/3, Ostrava 702 00. (vedle parkoviště OC LASO)
Ambulatní hodiny poskytujeme v určitých časech. Terénní služby jsou na objednávku předem s klientem a spočívají v podpoře klienta v jeho přirozeném prostředí, tam kde potřebuje.

Tato služba se poskytuje výhradně bezplatně a to na smluvním principu – uzavíráním smlouvy o poskytování sociální služby s uživatelem, ke které se váže přísná povinnost ochrany osobních údajů a citlivých informací.

S čím můžeme pomoci?

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme individuální konzultace s klíčovým pracovníkem, skupinové aktivity každý čtvrtek (decoupage, ruční práce, posezení s přáteli, přednášky aj.).

Kontakty:
Mob.: +420 778 087 718
Email.: ostrava@cun.cz
FB: Česká unie neslyšících Ostrava