Kalendář ČUN Praha 2023

V rámci projektu Czech Deaf Art 3+1 byl vytvořen kalendář, jenž vydala ČUN Praha za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Autorkou projektu je Ivana Hay Tetauerová, která jej koncipovala formou uměleckou a informativní – v kalendáři jsou jednotlivě představeny služby a aktivity, které pobočka ČUN Praha neslyšícím nabízí. Text je doprovázen i QR kódy, díky nimž si neslyšící mohou otevřít překlad textu v ČZJ. V kalendáři najdete i obrazy, malované akrylem na plátno nebo formou koláží, které vznikly ve výtvarných dílnách ČUN Praha pod vedením Ivany Hay Tetauerové. Autory jsou neslyšící děti ze základních škol pro sluchově postižené Výmolova v Praze-Radlicích a Holečkova v Praze-Smíchově a dospělí neslyšící účastníci těchto výtvarných aktivit.  Cena kalendáře je 200,- Kč a koupit si jej můžete na e-shopu ČUN nebo osobně v ČUN Praha.

Editor a autor projektu: Ivana Hay Tetauerová  
Korektura textu: Kateřina Hrabětová  
Grafická úprava a sazba: Šimon Sedláček  
QR kódy: Jan Kubík  
Kamera a střih: Ivan Crnac 
Překlad do ČZJ: Aneta Braunová  
Korektura ČZJ: Darina Mikulíková 

Kalendář si můžete zakoupit zde:

Reportáž o křtu kalendáře ČUN Praha: