Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách konkrétně paragraf § 66 upřesňuje definici této služby:

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Následně vyhláška č. 505/2006 Sb.,konkrétně par. § 31 upřesňuje:

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
  • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
    • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
    • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služby takto registrované, které poskytuje Česká unie neslyšících jsou uvedené níže:

CSS ČUN Praha SAS

identifikátor: 2378879 působnost: Praha a Středočeský kraj
Služba řeší aktivizací klienta jeho nepříznivou sociální situaci.

CSS ČUN Brno SAS

identifikátor: 1075999 působnost: Jihomoravský kraj

CSS ČUN Liberec SAS

identifikátor: 4756138 působnost: Liberecký kraj

CSS ČUN Ostrava SAS

identifikátor: 1281600 působnost: Moravskoslezský kraj