Czech Deaf Art 3+1

Text: Ivana Hay Tetauerová

Projekt Czech Deaf Art 3+1 představuje jako každý rok výstup úspěšné spolupráce mezi Českou unií neslyšících (ČUN) a Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP). Cílem projektu je nejen zviditelnit, ale především rozšířit povědomí o existenci jazykové a kulturní menšiny Neslyšících a podporovat ji i ostatní občany ve vzdělávání se.