Fotokurz I. 2021/2022

Na přelomu roku 2020/2021 jsme zorganizovali souvislý umělecký kurz zaměřený na fotografování, který se konal vždy ve středu v Praze (celkem 10 dvouhodinových lekcí). Kurz měl stálé účastníky pobývající z většiny v Praze. Skupina se takto pravidelně scházela v ČUN Praha. Protože byl lektor slyšící profesionální fotograf Vít Švajcr, zajistili jsme neslyšícím účastníkům simultánní přepis do českého jazyka a tlumočení do českého znakového jazyka. I když se musel fotokurz několikrát kvůli opatřením přerušit, byl v červnu 2021 zdárně dokončen vernisáží fotovýstavy v ČUN a vybrané fotografie účastníků byly též publikovány v naší knize Praha očima Neslyšících.

Nabídka fotokurzu pro neslyšící – infoplakát

Galerie:

Fotografický kurz s Vítem Švajcrem

Lektora Víta Švajcra, který má již dřívější praxi ve vedení fotokurzu pro sluchově postižené, jsme zkontaktovali za účelem spolupráce na jaře 2020. Byl obeznámen s naší představou a souhlasil se spoluprací a organizací. Tento kurz byl především pro zájemce začátečníky ve focení, ale mohli se do něj přihlásit i mírně pokročilí, kteří se chtěli zdokonalit ve fotografování. Neslyšící se mohli o plánovaném fotokurzu dozvědět přes organizaci Českou unii neslyšících i přes Facebook Czech Deaf Art 3+1 anebo ČUN Praha. Přihlásilo se celkem 9 zájemců, později se počet ustálil na 8 stálých účastníků, situaci nám hodně komplikovala pandemie.

Kurz započal dne 23. 9. 2020. Sešli jsme se na dalších lekcích (30.9., 7.10.), poté byl fotokurz pozastaven z důvodu pandemie. Opět jsme pokračovali v prosinci (9.12., 16.12.), kdy vše probíhalo za koronavirových opatření.

Probírala se témata jako Tři pilíře fotografického umění. Cyklus a jeho podoba. Základy kompozice a estetiky. Zachycení pohybu. Fungování fotoaparátu – čas, clona a citlivost. Portrétní fotografie.

Díky možnosti prodloužení projektu ze strany Magistrátu hl.m. Prahy jsme mohli kurz kvůli pandemii pozastavit, a jakmile vláda povolila rozvolnění, byl kurz v březnu obnoven. Proběhl třikrát (10., 17. a 24. března) – tématy bylo Světlo a kompozice ve fotografii, dále Hloubka ostrosti. Pak jsme se dvakrát sešli v exteriéru – na místě Havlíčkových sadů, kde jsme fotografovali na téma Architektura (26.5.)  a na poslední lekci fotografického kurzu na stejném místě na téma Portrét (2.6.). byla přítomna modelka. Učili jsme se, jak nejlépe vystihnout a vyfotit postavu a portrét.

Vedle docházení na hodiny teorie i praxe měli účastníci za úkol vymyslet téma svého Cyklu – sérii několika fotografií ve stylu kreativní fotografie – a tak uvést do praxe získané znalosti během kurzu. Své fotocykly mohli účastníci vystavit na závěr fotografického kurzu v prostorách České unie neslyšících Praha ve formě vernisáže fotovýstavy, která proběhla dne 23. června 2021. Fotovýstava byla možná ke zhlédnutí po celé léto.

Galerie:

Závěr našeho projektu – pozvánka na vernisáž fotovýstavy a křest knihy Praha očima Neslyšících:

Plakát – pozvánka na vernisáž fotovýstavy a křest knihy Praha očima Neslyšících
(ČUN Praha 23.června 2021)

Fotografický kurz se současně doplňoval s knižním projektem Praha očima neslyšících. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit sbírku uměleckých děl neslyšících autorů na téma Praha. Dělí se na části: Den okupace očima neslyšících pamětníků a čtenářů UNIE, Den sametové revoluce očima neslyšících pamětníků a čtenářů UNIE, Praha očima Neslyšících – Fotografická tvorba – fotokurz ČUN Praha a Czech Deaf Art 3+1 a Praha očima Neslyšících – fotografická, literární a výtvarná tvorba neslyšících autorů a na závěr jsou zde i díla ze společné tvorby z výtvarné dílny ČUN Praha. Právě možnost otisknout své fotografie na téma Praha účastníky fotokurzu motivovala, aby také fotili pražská zákoutí.

Na závěr fotografického kurzu se konala dne 23. 6. 2021 vernisáž vybraných vytištěných fotografií účastníků fotokurzu, a lektor vytvořil prezentaci o každém účastníkovi, kde představil fotocykly. Poté se konal křest knihy Praha očima Neslyšících.

Fotogalerie z vernisáže fotokurzu a křtu knihy Praha očima Neslyšících:

Videoklip z vernisáže fotokurzu a křtu knihy Praha očima Neslyšících:

Fotokurz 2002: