Naši pracovníci TS Praha a Střed. kraj

Mgr. Lucie Jehličková

Vedoucí tlumočnické služby

lucie

Se světem neslyšících jsem se seznámila během svých studií na FF UK. Vystudovala jsem obor Čeština v komunikaci neslyšících, který mi dal první zkušenosti a utvrdil mě v tom, že práci s neslyšícími bych se chtěla dále věnovat. V ČUN Praha pracuji od května 2013, a to na pozici vedoucí tlumočnické služby. Ve své práci dohlížím na správný chod tlumočnické služby. Vyřizuji objednávky na tlumočení, řeším podněty a připomínky našich klientů. Koordinuji tým šesti tlumočníků, se kterými pracujeme na tom, aby tlumočení pro neslyšící bylo na stále lepší úrovni. Na práci v ČUN mě baví mnoho věcí, především jsem ráda, že svou prací pomáháme naplňovat právo neslyšících na komunikaci v českém znakovém jazyce.

Mgr. Jitka Kubištová

jitka

V ČUN Praha pracuji od roku 2009 (s krátkou přestávkou) až dosud. Na kurzy znakového jazyka do Pevnosti jsem začala chodit již v roce 2002, kdy jsem nastoupila na střední školu. Protože mě studium znakového jazyka velmi bavilo, nastoupila jsem v roce 2006 na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Po ukončení tlumočnické specializace jsem nastoupila do Unie jako tlumočnice znakového jazyka. Práce tlumočníka mě baví díky tomu, že je hodně různorodá. Každý den tlumočím na odlišných místech různým klientům, a to mě naplňuje. Také je to pro mě příjemná práce z toho důvodu, že zde tlumočím hlavně pro starší neslyšící klienty, se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Navíc zde  máme skvělý tlumočnický tým, proto je radost být jeho součástí.

Bc. Dana Prellová (roz. Tučková) – mateřská dovolená

dana

V ČUN jsem zůstala tlumočit hned po praxi, pracuji zde od června 2012. K neslyšícím a českému znakovému jazyku jsem se dostala díky kurzům v Pevnosti, kam jsem chodila už během střední školy, a tak první kurzy, které jsem navštěvovala, byly již v roce 2007. Mezi neslyšícími jsem si našla přátele a rozhodla jsem se pokračovat studiem na ČNES FF UK v tlumočnické specializaci. Na práci v ČUN mě baví pestrost situací i klientů, se kterými jsem v kontaktu. Líbí se mi, že je zde forma ambulantní tlumočnické služby vhodná především pro starší klienty, kterou u jiných poskytovatelů nedělám, a dostanu se tak i k tlumočení textů nebo telefonních hovorů. Také se mi líbí, že poslední dobou se nám podařilo informovat neslyšící veřejnost, a tím jsou naši klienti různého věku, nejen pouze neslyšící z klubů ČUN.

Anežka Růžičková

anezka

Narodila jsem se neslyšícím rodičům, takže jsem si díky nim našla cestu k tlumočení. Po mateřské dovolené jsem při zaměstnání chodila do kurzů znakového jazyka v České unii neslyšících. Tam jsem dostala nabídku od tehdejšího prezidenta pana Buberleho, zda bych nechtěla pracovat v Unii jako tlumočnice, a od září 1999 zde pracuji na vedlejší pracovní poměr dodnes. Za těch mnoho let jsem měla příležitost potkat hodně zajímavých lidí nejen mezi neslyšícími, ale i spolupracovníky, kteří v unii pracovali.

Bc. Petr Pánek

petr

Za to, že tlumočím mezi češtinou a ZJ, vděčím Vláďovi Buberlemu. Byl to jeden z nejschopnějších neslyšících, které jsem poznal. Když mi v létě 1997 nabídl místo v Unii, rád jsem je přijal. Dělal jsem na ústředí v Havlíčkově ulici sekretáře, redaktora Unie a tlumočníka. Až do prosince 2009. Po přestávce jsem se do Unie vrátil v únoru 2015. Od té doby se v ní mnohé změnilo. Ale zůstal můj zájem o práci se staršími neslyšícími, kteří mé tlumočení velmi obohatili. A výborný kolektiv tlumočníků i dalších kolegů zaměstnanců.

Bc. Veronika Tamchynová

V ČUN pracuji od června 2018. Se znakovým jazykem a kulturou Neslyšících jsem se seznámila vlastně náhodou. Po střední škole jsem hledala nějaký zajímavý, netradiční obor a narazila jsem na ČNES FF UK. Zde jsem zvolila tlumočnickou specializaci. Práce tlumočníka mě lákala zejména kvůli svojí rozmanitosti a nutnosti neustálého seberozvoje a to mě na této profesi baví dodnes. Svou znalost znakového jazyka a tlumočnické dovednosti se snažím i nadále rozvíjet v nejrůznějších kurzech a na VOŠ v Hradci Králové (obor: Tlumočnictví ČZJ). Na práci v ČUN se mi líbí zejména práce samotná (pestrost v podobě střídání ambulantních a terénních služeb), milý a podporující tlumočnický tým a krásné prostory, ve kterých se naše zázemí nachází.

Vendula Chyská