Naši pracovníci TS Praha a Střed. kraj

Mgr. Martina Kronusová

Vedoucí tlumočnické služby

Poprvé jsem neslyšící zaregistrovala v dětství při sledování Televizního klubu neslyšících. Nadchla jsem se tehdy pro jejich mimořádně kouzelný jazyk a přála jsem si, abych se ho jednou naučila. Po ukončení střední školy jsem se přihlásila do kurzu znakového jazyka. Zde jsem postupně sbírala informace, kontakty a setkávala se s neslyšícími. Kurzy pro mě byly zlomové a já se rozhodla, že s neslyšícími chci také pracovat. Shodou mnoha okolností jsem začala pracovat v organizaci ASNEP, kde jsem působila devět let. Po rodičovské dovolené jsem s velkou radostí přijala nabídku pracovat ČUN Praha. Tuto organizaci vnímám jako velmi přátelskou k neslyšícím, ohleduplnou ke všem osobám se sluchovým postižením, s významnou historií a s bohatou činností, kde se neslyšícím skutečně pomáhá. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tak milého týmu tlumočníků, který v ČUN je a podílet se na mnoha rozmanitých projektech, potkávat se mnoha neslyšícími a učit se také nové věci.

Tereza Hradilová

  text bude…

Vendula Chyská

O znakovém jazyce jsem se poprvé dozvěděla během studia na gymnáziu, kdy mi má sestra vyprávěla, jak se učí komunikovat se svou neslyšící spolužačkou. Když nám pak škola nabídla pololetní kurz znakového jazyka, přihlásila jsem se. Při výběru vysoké školy mě pak velmi zaujal obor zaměřený na jazyk neslyšících. Na obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK jsem pak skutečně nastoupila, z nabídky možných specializací si vybrala tlumočnickou a v lednu 2019 složila státní zkoušku. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v březnu 2019. Baví mě pestrost tlumočnických situací, s nimiž se denně setkávám, různé typy lidí, s nimiž je potřeba umět spolupracovat, a v neposlední řadě i tým mých kolegů, kteří mě mezi sebe vstřícně přijali.

Mgr. Jitka Kubištová

V ČUN Praha pracuji od roku 2009 (s krátkou přestávkou) až dosud. Na kurzy znakového jazyka do Pevnosti jsem začala chodit již v roce 2002, kdy jsem nastoupila na střední školu. Protože mě studium znakového jazyka velmi bavilo, nastoupila jsem v roce 2006 na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Po ukončení tlumočnické specializace jsem nastoupila do Unie jako tlumočnice znakového jazyka. Práce tlumočníka mě baví díky tomu, že je hodně různorodá. Každý den tlumočím na odlišných místech různým klientům, a to mě naplňuje. Také je to pro mě příjemná práce z toho důvodu, že zde tlumočím hlavně pro starší neslyšící klienty, se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Navíc zde  máme skvělý tlumočnický tým, proto je radost být jeho součástí.

Pavlína Novotná


S českým znakovým jazykem jsem se poprvé setkala již během svého středoškolského studia. Jedna z vyučujících se již nějakou dobu český znakový jazyk učila a občas nám ukázala některé znaky. Český znakový jazyk mě okamžitě zaujal, a proto jsem hledala možnosti, kde se ho mohu naučit. Až jsem narazila na kurzy v Pevnosti, kam jsem se vzápětí přihlásila. Nejprve jsem je navštěvovala v Hradci Králové a později i v Praze. V Pevnosti jsem se dozvěděla o existenci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kam jsem se přihlásila. Nyní studium dokončuji. Jsem ráda, že jsem dostala možnost začít s tlumočením právě v ČUN, kde se dostanu k různorodým situacím a zároveň zde mám podporu zkušeného tlumočnického týmu.

Mgr. Milena Brožová


Český znakový jazyk je součástí mého života. Je to vedle češtiny jeden z nejkrásnějších jazyků. Ba co, jeden z nejkrásnějších znakových jazyků. ČZJ znám od dětství a mám ho spojený s mou babičkou a dědou, kteří byli neslyšící. Sama jsem s nimi komunikovala, ale mé vyjadřování ve znakovém jazyce pokulhávalo. To se zlepšilo až na studiích na FF UK, kde jsem vystudovala obor tlumočnictví a začala zde také příležitostně pracovat jako tlumočnice v rámci ČNES. V České unii neslyšících pracuji s přestávkami několik let. Poslední tři roky (od roku 2017) jsem součástí redakčního týmu. Nyní budu v ČUN působit také jako tlumočnice. Profese tlumočnice znakového jazyka mě naplňuje, těší mě setkávání s lidmi a zprostředkovávání komunikace mezi slyšícími a neslyšícími klienty. Na nové výzvy se těším.