Naši pracovníci TS Praha a Střed. kraj

Mgr. Martina Kronusová

Vedoucí tlumočnické služby

Poprvé jsem neslyšící zaregistrovala v dětství při sledování Televizního klubu neslyšících. Nadchla jsem se tehdy pro jejich mimořádně kouzelný jazyk a přála jsem si, abych se ho jednou naučila. Po ukončení střední školy jsem se přihlásila do kurzu znakového jazyka. Zde jsem postupně sbírala informace, kontakty a setkávala se s neslyšícími. Kurzy pro mě byly zlomové a já se rozhodla, že s neslyšícími chci také pracovat. Shodou mnoha okolností jsem začala pracovat v organizaci ASNEP, kde jsem působila devět let. Po rodičovské dovolené jsem s velkou radostí přijala nabídku pracovat ČUN Praha. Tuto organizaci vnímám jako velmi přátelskou k neslyšícím, ohleduplnou ke všem osobám se sluchovým postižením, s významnou historií a s bohatou činností, kde se neslyšícím skutečně pomáhá. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tak milého týmu tlumočníků, který v ČUN je a podílet se na mnoha rozmanitých projektech, potkávat se mnoha neslyšícími a učit se také nové věci.

Vendula Chyská

O znakovém jazyce jsem se poprvé dozvěděla během studia na gymnáziu, kdy mi má sestra vyprávěla, jak se učí komunikovat se svou neslyšící spolužačkou. Když nám pak škola nabídla pololetní kurz znakového jazyka, přihlásila jsem se. Při výběru vysoké školy mě pak velmi zaujal obor zaměřený na jazyk neslyšících. Na obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK jsem pak skutečně nastoupila, z nabídky možných specializací si vybrala tlumočnickou a v lednu 2019 složila státní zkoušku. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v březnu 2019. Baví mě pestrost tlumočnických situací, s nimiž se denně setkávám, různé typy lidí, s nimiž je potřeba umět spolupracovat, a v neposlední řadě i tým mých kolegů, kteří mě mezi sebe vstřícně přijali.

Mgr. Jitka Kubištová

jitka

V ČUN Praha pracuji od roku 2009 (s krátkou přestávkou) až dosud. Na kurzy znakového jazyka do Pevnosti jsem začala chodit již v roce 2002, kdy jsem nastoupila na střední školu. Protože mě studium znakového jazyka velmi bavilo, nastoupila jsem v roce 2006 na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Po ukončení tlumočnické specializace jsem nastoupila do Unie jako tlumočnice znakového jazyka. Práce tlumočníka mě baví díky tomu, že je hodně různorodá. Každý den tlumočím na odlišných místech různým klientům, a to mě naplňuje. Také je to pro mě příjemná práce z toho důvodu, že zde tlumočím hlavně pro starší neslyšící klienty, se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Navíc zde  máme skvělý tlumočnický tým, proto je radost být jeho součástí.

Dominika Zoufalá

K tlumočení jsem se dostala na oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kde jsem začala přemýšlet o možnosti tuto profesi v budoucnu vykonávat (a kde stále studuji). Na kurz znakového jazyka jsem se přihlásila už v době studia na gymnáziu, když jsem hledala nějaký další zajímavý jazyk, kterému bych se mohla chvíli věnovat. Na rozdíl od ostatních, méně úspěšných pokusů jsem u něj zůstala až dodnes. Na tlumočení mě baví jeho rozmanitost a je pro mě velmi důležitý tlumočnický tým, na který se můžu spolehnout a který tu v Unii je.

Pavlína Novotná


S českým znakovým jazykem jsem se poprvé setkala již během svého středoškolského studia. Jedna z vyučujících se již nějakou dobu český znakový jazyk učila a občas nám ukázala některé znaky. Český znakový jazyk mě okamžitě zaujal, a proto jsem hledala možnosti, kde se ho mohu naučit. Až jsem narazila na kurzy v Pevnosti, kam jsem se vzápětí přihlásila. Nejprve jsem je navštěvovala v Hradci Králové a později i v Praze. V Pevnosti jsem se dozvěděla o existenci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kam jsem se přihlásila. Nyní studium dokončuji. Jsem ráda, že jsem dostala možnost začít s tlumočením právě v ČUN, kde se dostanu k různorodým situacím a zároveň zde mám podporu zkušeného tlumočnického týmu.

Mgr. Barbora Gardelková, Dis.


O neslyšící a znakový jazyk jsem se poprvé začala zajímat už na gymnáziu. Svůj první kurz znakového jazyka jsem absolvovala “tady” v Unii (tenkrát ještě v Havlíčkově ulici) v roce 1999. Dodnes moc ráda vzpomínám na vyprávění pana Ptáčka a milou tvář pana Hlůžka a hlavně na to, že to oni mě naučili mé první znaky. Po maturitě jsem se chtěla přihlásit ke studiu na FF UK – Češtinu v komunikaci neslyšících. V té době se ale obor otevíral jen jednou za dva roky, takže jsem se nejprve vrhla na studium Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické a po absolutoriu jsem teprve začala studovat svůj vysněný obor na FF UK (ČNES), kterému jsem zůstala věrná až do ukončení magisterského studia.
S neslyšícími jsem byla v kontaktu od svých studijních let jak v rámci kurzů a klubových aktivit, tak v rámci studia VOŠ během svých praxí ve školách a organizacích pro sluchově postižené. Zde jsem se také poprvé setkala s Martinou Kronusovou a dalšími kolegy z tlumočnického týmu. Následně jsem několik let pod vedením Martiny pracovala jako operátorka CZTN a od roku 2009 jsem i příležitostně tlumočila. Nyní se tlumočení věnuji naplno, i když mám v současné době trochu volnější pracovní režim, neboť jsem zároveň na rodičovské dovolené. Mám zkušenosti z tlumočení zde v Unii, dále ze školy pro sluchově postižené v Praze – Radlicích a pak také z Tiché linky.
Jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost být součástí tak příjemného kolektivu, a že se mohu i nadále setkávat s mnoha neslyšícími v rámci organizace, která má za sebou velmi dlouhou historii a mnoho let dobré práce.

Mgr. Milena Brožová


Český znakový jazyk je součástí mého života. Je to vedle češtiny jeden z nejkrásnějších jazyků. Ba co, jeden z nejkrásnějších znakových jazyků. ČZJ znám od dětství a mám ho spojený s mou babičkou a dědou, kteří byli neslyšící. Sama jsem s nimi komunikovala, ale mé vyjadřování ve znakovém jazyce pokulhávalo. To se zlepšilo až na studiích na FF UK, kde jsem vystudovala obor tlumočnictví a začala zde také příležitostně pracovat jako tlumočnice v rámci ČNES. V České unii neslyšících pracuji s přestávkami několik let. Poslední tři roky (od roku 2017) jsem součástí redakčního týmu. Nyní budu v ČUN působit také jako tlumočnice. Profese tlumočnice znakového jazyka mě naplňuje, těší mě setkávání s lidmi a zprostředkovávání komunikace mezi slyšícími a neslyšícími klienty. Na nové výzvy se těším.

Mgr. Lucie Jehličková – mateřská dovolená

Vedoucí tlumočnické služby

lucie