Naši pracovníci TS Praha a Střed. kraj

Mgr. Martina Kronusová

Vedoucí tlumočnické služby

Poprvé jsem neslyšící zaregistrovala v dětství při sledování Televizního klubu neslyšících. Nadchla jsem se tehdy pro jejich mimořádně kouzelný jazyk a přála jsem si, abych se ho jednou naučila. Po ukončení střední školy jsem se přihlásila do kurzu znakového jazyka. Zde jsem postupně sbírala informace, kontakty a setkávala se s neslyšícími. Kurzy pro mě byly zlomové a já se rozhodla, že s neslyšícími chci také pracovat. Shodou mnoha okolností jsem začala pracovat v organizaci ASNEP, kde jsem působila devět let. Po rodičovské dovolené jsem s velkou radostí přijala nabídku pracovat ČUN Praha. Tuto organizaci vnímám jako velmi přátelskou k neslyšícím, ohleduplnou ke všem osobám se sluchovým postižením, s významnou historií a s bohatou činností, kde se neslyšícím skutečně pomáhá. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tak milého týmu tlumočníků, který v ČUN je a podílet se na mnoha rozmanitých projektech, potkávat se mnoha neslyšícími a učit se také nové věci.

PhDr. Tereza Hradilová Ph.D.

Sociální pracovník

Se znakovým jazykem jsem poprvé přišla do kontaktu při studiu oboru speciální pedagogika na vysoké škole. Ačkoli mám sama ztrátu sluchu, znakovat jsem se tedy začala učit až v dospělosti. Tento jazyk mi přijde fascinující svou celkovou existencí a baví se mě v něm dále zlepšovat. V ČUN pracuji od roku 2020, nyní na pozici sociálního pracovníka v tlumočnické službě. Zde mám možnost být v pravidelném kontaktu se znakovým jazykem, co mě velmi těší a zároveň pomáhá tlumočnickému týmu v jeho práci a její organizaci.

Vendula Chyská

Tlumočník českého znakového jazyka

O znakovém jazyce jsem se poprvé dozvěděla během studia na gymnáziu, kdy mi má sestra vyprávěla, jak se učí komunikovat se svou neslyšící spolužačkou. Když nám pak škola nabídla pololetní kurz znakového jazyka, přihlásila jsem se. Při výběru vysoké školy mě pak velmi zaujal obor zaměřený na jazyk neslyšících. Na obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK jsem pak skutečně nastoupila, z nabídky možných specializací si vybrala tlumočnickou a v lednu 2019 složila státní zkoušku. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v březnu 2019. Baví mě pestrost tlumočnických situací, s nimiž se denně setkávám, různé typy lidí, s nimiž je potřeba umět spolupracovat, a v neposlední řadě i tým mých kolegů, kteří mě mezi sebe vstřícně přijali.

Mgr. Jitka Kubištová

Tlumočník českého znakového jazyka

V ČUN Praha pracuji od roku 2009 (s krátkou přestávkou) až dosud. Na kurzy znakového jazyka do Pevnosti jsem začala chodit již v roce 2002, kdy jsem nastoupila na střední školu. Protože mě studium znakového jazyka velmi bavilo, nastoupila jsem v roce 2006 na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Po ukončení tlumočnické specializace jsem nastoupila do Unie jako tlumočnice znakového jazyka. Práce tlumočníka mě baví díky tomu, že je hodně různorodá. Každý den tlumočím na odlišných místech různým klientům, a to mě naplňuje. Také je to pro mě příjemná práce z toho důvodu, že zde tlumočím hlavně pro starší neslyšící klienty, se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Navíc zde  máme skvělý tlumočnický tým, proto je radost být jeho součástí.

Pavlína Novotná

Tlumočník českého znakového jazyka


S českým znakovým jazykem jsem se poprvé setkala již během svého středoškolského studia. Jedna z vyučujících se již nějakou dobu český znakový jazyk učila a občas nám ukázala některé znaky. Český znakový jazyk mě okamžitě zaujal, a proto jsem hledala možnosti, kde se ho mohu naučit. Až jsem narazila na kurzy v Pevnosti, kam jsem se vzápětí přihlásila. Nejprve jsem je navštěvovala v Hradci Králové a později i v Praze. V Pevnosti jsem se dozvěděla o existenci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kam jsem se přihlásila. Nyní studium dokončuji. Jsem ráda, že jsem dostala možnost začít s tlumočením právě v ČUN, kde se dostanu k různorodým situacím a zároveň zde mám podporu zkušeného tlumočnického týmu.

Bc. Kateřina Hronová

Tlumočník českého znakového jazyka

Během studia na gymnáziu jsem začala navštěvovat kurzy českého znakového jazyka, na kterých jsem se mimo jiné dozvěděla i o existenci studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Obor mě velmi zaujal, a proto jsem se rozhodla se na něj přihlásit. Bakalářské studium, na které jsem nastoupila v roce 2019, jsem zdárně dokončila a v současnosti pokračuji ve studiu na navazujícím magistru. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v červnu 2022. Této příležitosti si velmi vážím a jsem ráda, že se díky této práci mohu dostávat do nejrůznějších situací, setkávat se s novými lidmi a učit se od profesně zkušenějších kolegů.

Bc. Kateřina Menhartová

Tlumočník českého znakového jazyka

Už od základní školy mě nejvíce ze všeho bavilo učit se jazyky a poznávat kultury s nimi spojené. Na vysokou školu jsem tedy nastoupila na bakalářský obor Anglistika – amerikanistika na FF UK. Během studia jsem v nabídce volitelných předmětů našla Základy českého znakového jazyka. Předmět mě zaujal a přihlásila jsem se. Český znakový jazyk mi hned od začátku přišel krásný a bavilo mě se ho učit mnohem víc, než jakýkoliv z mluvených jazyků, se kterými jsem měla zkušenost. Chtěla jsem se dozvědět víc, a tak jsem se přihlásila na obor Jazyky a komunikace neslyšících a během prvního roku studia jsem se rozhodla pro tlumočnickou specializaci. Momentálně mám úspěšně za sebou státní zkoušku a píšu bakalářskou práci. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v říjnu 2023. Jsem ráda, že zde můžu poznávat nové lidi a kolegy, sbírat zkušenosti a zdokonalovat tak svoje dovednosti.