Naši pracovníci TS Praha a Střed. kraj

Mgr. Martina Kronusová

Vedoucí tlumočnické služby

Poprvé jsem neslyšící zaregistrovala v dětství při sledování Televizního klubu neslyšících. Nadchla jsem se tehdy pro jejich mimořádně kouzelný jazyk a přála jsem si, abych se ho jednou naučila. Po ukončení střední školy jsem se přihlásila do kurzu znakového jazyka. Zde jsem postupně sbírala informace, kontakty a setkávala se s neslyšícími. Kurzy pro mě byly zlomové a já se rozhodla, že s neslyšícími chci také pracovat. Shodou mnoha okolností jsem začala pracovat v organizaci ASNEP, kde jsem působila devět let. Po rodičovské dovolené jsem s velkou radostí přijala nabídku pracovat ČUN Praha. Tuto organizaci vnímám jako velmi přátelskou k neslyšícím, ohleduplnou ke všem osobám se sluchovým postižením, s významnou historií a s bohatou činností, kde se neslyšícím skutečně pomáhá. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tak milého týmu tlumočníků, který v ČUN je a podílet se na mnoha rozmanitých projektech, potkávat se mnoha neslyšícími a učit se také nové věci.

PhDr. Tereza Hradilová Ph.D.

Sociální pracovník

Se znakovým jazykem jsem poprvé přišla do kontaktu při studiu oboru speciální pedagogika na vysoké škole. Ačkoli mám sama ztrátu sluchu, znakovat jsem se tedy začala učit až v dospělosti. Tento jazyk mi přijde fascinující svou celkovou existencí a baví se mě v něm dále zlepšovat. V ČUN pracuji od roku 2020, nyní na pozici sociálního pracovníka v tlumočnické službě. Zde mám možnost být v pravidelném kontaktu se znakovým jazykem, co mě velmi těší a zároveň pomáhá tlumočnickému týmu v jeho práci a její organizaci.

Vendula Chyská

Tlumočník českého znakového jazyka

O znakovém jazyce jsem se poprvé dozvěděla během studia na gymnáziu, kdy mi má sestra vyprávěla, jak se učí komunikovat se svou neslyšící spolužačkou. Když nám pak škola nabídla pololetní kurz znakového jazyka, přihlásila jsem se. Při výběru vysoké školy mě pak velmi zaujal obor zaměřený na jazyk neslyšících. Na obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK jsem pak skutečně nastoupila, z nabídky možných specializací si vybrala tlumočnickou a v lednu 2019 složila státní zkoušku. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v březnu 2019. Baví mě pestrost tlumočnických situací, s nimiž se denně setkávám, různé typy lidí, s nimiž je potřeba umět spolupracovat, a v neposlední řadě i tým mých kolegů, kteří mě mezi sebe vstřícně přijali.

Bc. Eva Radilová

Tlumočník českého znakového jazyka

Znakový jazyk jsem začala vnímat už na základní škole v 7. třídě. Tehdy běžel v televizi seriál, kde byla právě hlavní hrdinkou neslyšící herečka. Od té doby jsem se do znakového jazyka zamilovala a moc si přála se ho učit. Můj sen se splnil o 9 let později, kdy jsem nastoupila na Vyšší odbornou školu v Hradci Králové, která je zaměřena na tlumočnictví českého znakového jazyka. Po dvou letech jsem školu přerušila z důvodu každodenního dojíždění a v roce 2019 nastoupila na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. V září 2022 jsem úspěšně dokončila bakalářské studium a jsem přijata na studium magisterské. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v srpnu 2022. Jsem velmi vděčná za tuto příležitost, kdy se setkám s novými lidmi, ocitnu se v nejrůznějších situacích a získám nové kolegy a třeba i přátele.

Mgr. Jitka Kubištová

Tlumočník českého znakového jazyka

V ČUN Praha pracuji od roku 2009 (s krátkou přestávkou) až dosud. Na kurzy znakového jazyka do Pevnosti jsem začala chodit již v roce 2002, kdy jsem nastoupila na střední školu. Protože mě studium znakového jazyka velmi bavilo, nastoupila jsem v roce 2006 na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Po ukončení tlumočnické specializace jsem nastoupila do Unie jako tlumočnice znakového jazyka. Práce tlumočníka mě baví díky tomu, že je hodně různorodá. Každý den tlumočím na odlišných místech různým klientům, a to mě naplňuje. Také je to pro mě příjemná práce z toho důvodu, že zde tlumočím hlavně pro starší neslyšící klienty, se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Navíc zde  máme skvělý tlumočnický tým, proto je radost být jeho součástí.

Pavlína Novotná

Tlumočník českého znakového jazyka


S českým znakovým jazykem jsem se poprvé setkala již během svého středoškolského studia. Jedna z vyučujících se již nějakou dobu český znakový jazyk učila a občas nám ukázala některé znaky. Český znakový jazyk mě okamžitě zaujal, a proto jsem hledala možnosti, kde se ho mohu naučit. Až jsem narazila na kurzy v Pevnosti, kam jsem se vzápětí přihlásila. Nejprve jsem je navštěvovala v Hradci Králové a později i v Praze. V Pevnosti jsem se dozvěděla o existenci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kam jsem se přihlásila. Nyní studium dokončuji. Jsem ráda, že jsem dostala možnost začít s tlumočením právě v ČUN, kde se dostanu k různorodým situacím a zároveň zde mám podporu zkušeného tlumočnického týmu.

Bc. Kateřina Hronová

Tlumočník českého znakového jazyka

Během studia na gymnáziu jsem začala navštěvovat kurzy českého znakového jazyka, na kterých jsem se mimo jiné dozvěděla i o existenci studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Obor mě velmi zaujal, a proto jsem se rozhodla se na něj přihlásit. Bakalářské studium, na které jsem nastoupila v roce 2019, jsem zdárně dokončila a v současnosti pokračuji ve studiu na navazujícím magistru. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v červnu 2022. Této příležitosti si velmi vážím a jsem ráda, že se díky této práci mohu dostávat do nejrůznějších situací, setkávat se s novými lidmi a učit se od profesně zkušenějších kolegů.