Naši pracovníci TS Praha a Střed. kraj

Mgr. Martina Kronusová

Vedoucí tlumočnické služby

Poprvé jsem neslyšící zaregistrovala v dětství při sledování Televizního klubu neslyšících. Nadchla jsem se tehdy pro jejich mimořádně kouzelný jazyk a přála jsem si, abych se ho jednou naučila. Po ukončení střední školy jsem se přihlásila do kurzu znakového jazyka. Zde jsem postupně sbírala informace, kontakty a setkávala se s neslyšícími. Kurzy pro mě byly zlomové a já se rozhodla, že s neslyšícími chci také pracovat. Shodou mnoha okolností jsem začala pracovat v organizaci ASNEP, kde jsem působila devět let. Po rodičovské dovolené jsem s velkou radostí přijala nabídku pracovat ČUN Praha. Tuto organizaci vnímám jako velmi přátelskou k neslyšícím, ohleduplnou ke všem osobám se sluchovým postižením, s významnou historií a s bohatou činností, kde se neslyšícím skutečně pomáhá. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tak milého týmu tlumočníků, který v ČUN je a podílet se na mnoha rozmanitých projektech, potkávat se mnoha neslyšícími a učit se také nové věci.

Vendula Chyská

O znakovém jazyce jsem se poprvé dozvěděla během studia na gymnáziu, kdy mi má sestra vyprávěla, jak se učí komunikovat se svou neslyšící spolužačkou. Když nám pak škola nabídla pololetní kurz znakového jazyka, přihlásila jsem se. Při výběru vysoké školy mě pak velmi zaujal obor zaměřený na jazyk neslyšících. Na obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK jsem pak skutečně nastoupila, z nabídky možných specializací si vybrala tlumočnickou a v lednu 2019 složila státní zkoušku. Do České unie neslyšících jsem nastoupila v březnu 2019. Baví mě pestrost tlumočnických situací, s nimiž se denně setkávám, různé typy lidí, s nimiž je potřeba umět spolupracovat, a v neposlední řadě i tým mých kolegů, kteří mě mezi sebe vstřícně přijali.

Mgr. Jitka Kubištová

jitka

V ČUN Praha pracuji od roku 2009 (s krátkou přestávkou) až dosud. Na kurzy znakového jazyka do Pevnosti jsem začala chodit již v roce 2002, kdy jsem nastoupila na střední školu. Protože mě studium znakového jazyka velmi bavilo, nastoupila jsem v roce 2006 na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Po ukončení tlumočnické specializace jsem nastoupila do Unie jako tlumočnice znakového jazyka. Práce tlumočníka mě baví díky tomu, že je hodně různorodá. Každý den tlumočím na odlišných místech různým klientům, a to mě naplňuje. Také je to pro mě příjemná práce z toho důvodu, že zde tlumočím hlavně pro starší neslyšící klienty, se kterými se mi velmi dobře spolupracuje. Navíc zde  máme skvělý tlumočnický tým, proto je radost být jeho součástí.

Bc. Petr Pánek

petr

Za to, že tlumočím mezi češtinou a ZJ, vděčím Vláďovi Buberlemu. Byl to jeden z nejschopnějších neslyšících, které jsem poznal. Když mi v létě 1997 nabídl místo v Unii, rád jsem je přijal. Dělal jsem na ústředí v Havlíčkově ulici sekretáře, redaktora Unie a tlumočníka. Až do prosince 2009. Po přestávce jsem se do Unie vrátil v únoru 2015. Od té doby se v ní mnohé změnilo. Ale zůstal můj zájem o práci se staršími neslyšícími, kteří mé tlumočení velmi obohatili. A výborný kolektiv tlumočníků i dalších kolegů zaměstnanců.

Dominika Zoufalá

K tlumočení jsem se dostala na oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, kde jsem začala přemýšlet o možnosti tuto profesi v budoucnu vykonávat (a kde stále studuji). Na kurz znakového jazyka jsem se přihlásila už v době studia na gymnáziu, když jsem hledala nějaký další zajímavý jazyk, kterému bych se mohla chvíli věnovat. Na rozdíl od ostatních, méně úspěšných pokusů jsem u něj zůstala až dodnes. Na tlumočení mě baví jeho rozmanitost a je pro mě velmi důležitý tlumočnický tým, na který se můžu spolehnout a který tu v Unii je.

Bc. Dana Prellová (roz. Tučková) – mateřská dovolená

dana

V ČUN jsem zůstala tlumočit hned po praxi, pracuji zde od června 2012. K neslyšícím a českému znakovému jazyku jsem se dostala díky kurzům v Pevnosti, kam jsem chodila už během střední školy, a tak první kurzy, které jsem navštěvovala, byly již v roce 2007. Mezi neslyšícími jsem si našla přátele a rozhodla jsem se pokračovat studiem na ČNES FF UK v tlumočnické specializaci. Na práci v ČUN mě baví pestrost situací i klientů, se kterými jsem v kontaktu. Líbí se mi, že je zde forma ambulantní tlumočnické služby vhodná především pro starší klienty, kterou u jiných poskytovatelů nedělám, a dostanu se tak i k tlumočení textů nebo telefonních hovorů. Také se mi líbí, že poslední dobou se nám podařilo informovat neslyšící veřejnost, a tím jsou naši klienti různého věku, nejen pouze neslyšící z klubů ČUN.

Mgr. Milena Brožová


Český znakový jazyk je součástí mého života. Je to vedle češtiny jeden z nejkrásnějších jazyků. Ba co, jeden z nejkrásnějších znakových jazyků. ČZJ znám od dětství a mám ho spojený s mou babičkou a dědou, kteří byli neslyšící. Sama jsem s nimi komunikovala, ale mé vyjadřování ve znakovém jazyce pokulhávalo. To se zlepšilo až na studiích na FF UK, kde jsem vystudovala obor tlumočnictví a začala zde také příležitostně pracovat jako tlumočnice v rámci ČNES. V České unii neslyšících pracuji s přestávkami několik let. Poslední tři roky (od roku 2017) jsem součástí redakčního týmu. Nyní budu v ČUN působit také jako tlumočnice. Profese tlumočnice znakového jazyka mě naplňuje, těší mě setkávání s lidmi a zprostředkovávání komunikace mezi slyšícími a neslyšícími klienty. Na nové výzvy se těším.

Mgr. Lucie Jehličková – mateřská dovolená

Vedoucí tlumočnické služby

lucie