SAS Praha a Středočeský kraj

Poslání služby CSS ČUN Praha SAS

Posláním CSS SAS ČUN Praha je pomoc lidem se sluchovým či kombinovaným postižením tak, aby efektivně řešila jejich nepříznivou životní situaci, ve které se v důsledku svého postižení ocitají. Důraz se klade na aktivní posílení, udržení a rozvíjení schopnosti a dovednosti těchto osob, tak aby byla v co nejvyšší míře zachována a rozvíjena jejich samostatnost a seberealizaci, a tím tak bylo preventováno a snižováno sociální vyloučení těchto osob. Posláním je rovněž poskytnutí profesionální pomoci v individuálních potřebách klienta s ohledem na přirozené respektování a umožnění komunikace v jejich mateřském jazyce nebo komunikačním prostředku, který si klient sám zvolí

Okruh osob

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, které se z důvodu komunikační bariéry ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou ohroženi a nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je nemohou kvůli komunikační bariéře využívat. Dále jsou nabízeny osobám s kombinovanou vadou a rodinám s dětmi, kde je sluchová vada primárním postižením.

Další informace o službě