Časopis UNIE

První číslo časopisu UNIE vyšlo poprvé v listopadu 1992. Redakce UNIE tehdy sídlila při ČUN Liberec na adrese Nezvalova 662, Liberec. Na zadní straně UNIE je právě zachycena tehdejší budova ČUN v Liberci.

Bohužel v roce 2010, tedy po téměř dvaceti letech, bylo vydávání časopisu UNIE pozastaveno vinou nedostatku financí; snažili jsme se všemi silami bojovat o zachování její existence. Síla hospodářské krize však dolehla i na nás a my jsme museli světu neslyšících (nejen) oznamovat tu smutnou skutečnost, že časopis UNIE končí. Neklesali jsme na duchu a doufali jsme, že jednoho dne budeme moci oznámit, že UNII opět vydáváme.

Ten den, respektive dny přišly v létě roku 2015, roku příznačném pro hospodářský a ekonomický růst České republiky. A pětka je zkrátka naše šťastné číslo, protože onen rok končil číslicí pět, UNII jsme v něm vzkřísili po pěti letech a jako by té nálože nebylo dost, Česká unie neslyšících (ČUN), vydavatel UNIE, oslavila 25 let!
Jak všichni ale víme, každé začátky jsou těžké. Zvláště když křísíte něco, co kdysi šlapalo báječně jak hodinky, a snažíte se navázat tam, kde jste začali, tak aby všichni byli spokojeni.
Všemi rozumíme nejen neslyšící čtenáře, kterým je časopis primárně určen, ale i ty, na které pamatuje Zákon č. 386/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Mimochodem, tehdejší a i nynější šéfredaktorka Lenka Hejlová u jeho podpisu panem prezidentem Václavem Klausem byla, spolu s tehdejším předsedou ČUN Praha Martinem Novákem, nyní prezidentem ČUN. UNIE chce tímto navíc připomenout, že tento zákon by nevznikl a neprosadil se bez spolupráce paní Věry Strnadové, České unie neslyšících, paní Oty Pačesové (Klub přátel červenobílé hole), PhDr. Jana Jakeše (LORM o. s).

Nezbývá než pevně věřit, že časopisu UNIE se nadále povede dobře a jeho čtenářská obec se bude úspěšně rozrůstat. Jakékoli připomínky, přání, písemně nebo formou videa můžete zasílat na facebookovou stránku UNIE časopis UNIE (https://www.facebook.com/casopisUnie/?fref=ts nebo na e-mail: redakce@cun.cz)

Jak si předplatit časopis UNIE

UNIE vychází v tiskové a elektronické podobě

Elektronická podoba je zdarma.
Tištěná podoba časopisu je zpoplatněna a to pro jednotlivé vydání částkou 45,- Kč a zvýhodněné roční předplatné včetně poštovného ve výši 210,- Kč. Pokud máte o číslo zájem napište na kontaktní údaje redakce uvedené v odkazu níže.

Další stránky s informacemi o časopisu