Naši pracovníci

Mgr. Monika Ťuláková

Monika

Jmenuji se Monika Ťuláková, nastoupila jsem do České Unie neslyšících v roce 2015. Pracuji jako pracovník v sociálních službách, vedu Klub matek neslyšících dětí, dělám kurz Alternativní komunikace, provádím cvičení pro seniory a pro maminky s dětmi. V další pracovní pozici dělám vedoucího redakce časopisu Unie.

Mgr. Lucie Sedláčková

Lucie

Říkají mi Lucie, Lucka, někdy Cvrček. Neslyším od narození. Navštěvovala jsem základní školu v Radlicích, tenkrát pro děti se zbytky sluchu, pak ve druhé třídě mne přeřadili do školy v Ječné, kdysi pro nedoslýchavé.

Střední školu s oborem Zubní technik jsem odmaturovala v roce 2000, na tu školu mám dobré vzpomínky – jejich bilingvální přístup a důvěru v nás, v naši schopnost tvořit samostatně různé akce. Poznávala jsem tam jazyk a kulturu neslyšících. Proto jsem se rozhodla, že budu pokračovat ve studiu – na vysoké škole  FF UK, obor Čeština v komunikaci neslyšících. Ve škole jsem si rozšířila obzor, i co se týče přístupu k životu.

A právě ve škole jsem si vyzkoušela první redaktorské práce pro časopis Unie a velice mne to bavilo. Po absolvování bakalářského studia a přijetí na magisterské studium jsem absolvovala stáž v Bristolu ve stejném oboru jako v Praze: Deaf Studies. Stáž mne obohatila a zamilovala jsem se do podzimní Británie.

Během magisterského studia se mi narodila dcera a zároveň jsem vytvořila projekt: Dívej se, povídám (knížka s texty neslyšících).

Roku 2008 jsem úspěšně složila státnici magisterského studia a za měsíc se mi narodil syn. Krátce po narození druhého dítěte jsem dokončila projekt Slovník základních skautských pojmů (vedla jsem skautský oddíl Potkani pro neslyšící od roku 2000, který funguje dodnes).

Stále na mateřské (s pátým dítětem) v tomto roce, dokončila jsem s mým týmem čtyřletou spolupráci s Jihočeskou teologickou univerzitou na překladu bible do ČZJ a současně jsem dostala nabídku na pozici šéfredaktorky časopisu Unie, kterou jsem přijala.

Přeji našemu redakčnímu týmu a časopisu Unie mnoho inspirativních nápadů a splnění snu celé redakce – to je nadále propagovat kulturu a život neslyšících! K tomu umožňovat neslyšícím přístup k jejich jazyku vždy a všude.

Lenka Hejlová

Lenka

Narodila jsem se v 80. letech v Praze slyšícím rodičům pravděpodobně jako slyšící – až ve čtyřech letech mi zjistili závažnou těžkou nedoslýchavost, kterou jsem kompenzovala částečně nošením sluchadel. Mateřskou a základní školu jsem navštěvovala společně se slyšícími, s výjimkou 9. třídy, kdy jsem přešla do komplexu škol pro žáky/studenty se sluchovým postižením v Ječné 27. Zde jsem pokračovala studiem na tehdy přírodovědném gymnáziu. Po maturitě jsem absolvovala vysokou školu – Filozofickou fakultu UK – s akademickým titulem bakalář. Během studií jsem již pracovala; má první práce se týkala České unie neslyšících (ČUN), kde jsem působila nejprve jako redaktorka (2006 – 2008) a poté jako šéfredaktorka (2008 – 2010). Působila jsem i např. v Národní radě zdravotně postižených a ve spolupráci s ČUN i pod Masarykovou univerzitou, kdy jsme realizovali projekt ExpIn (2012 – 2014).

Během magisterského studia se mi narodila slyšící dcera; rozhodla jsem se ve studiu nepokračovat a věnovat se ke konci rodičovské pracovním povinnostem, které se dotýkaly opět redakční činnosti v ČUN a realizaci SEO/SEM a content marketingu pro jednu mimopražskou firmu. V roce 2017 jsem se rozhodla podstoupit kochleární implantaci s ohledem na zhoršující se sluch a odstoupit z pozice šéfredaktorky časopisu UNIE. V rámci předávání agendy nyní působím jako zástupce šéfredaktorky UNIE.

Mezi mé koníčky patří literatura, komiksy, kinematografie, práce s informacemi a jejich zužitkování. Neobejdu se bez dobrého jídla, vynikajícího vína a černého a politicky nekorektního humoru. Sportovat aktivně jsem přestala již před drahnou dobou, nicméně cyklistika, spinning, potápění, stolní tenis a volejbal navždy zůstanou mými nejoblíbenějšími sporty. Snad se k nim vrátím.

Mojí vizí ohledně UNIE je, aby poskytovala neslyšícím informace v jejich jazyce a naplňovala tak jejich jazykové a kulturní potřeby. Snad se nám v tomto bude dařit, stejně tak jako v rozšiřování čtenářské základny. V současné době (2017) jsme jediné elektronické periodikum zabývající se kulturou neslyšících občanů.

Kristína Kratochvílová

kristina

Narodila jsem se jako neslyšící do slyšící rodiny v Berlíně – táta je Čech a máma Němka. Když jsem byla malá, přestěhovali jsme se do Prahy. Chodila jsem na základní školu a gymnázium v Ječné, se znakovým jazykem jsem přišla více do kontaktu až v šestnácti letech, kdy mě kamarádka vzala poprvé do klubu neslyšících. Po maturitě jsem vystudovala psychologii a speciální pedagogiku. V současné době jsem na rodičovské dovolené se třemi báječnými dětmi. Předtím jsem pracovala jako psycholožka v Centru pro dětský sluch Tamtam a ve škole pro sluchově postižené v Praze-Radlicích. Věnuji se i psychoterapii, prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem. Mám speciálně vycvičeného psího pomocníka Fida, který je mým asistenčním signálním psem. Dělám s ním také canisterapii u dětí s kombinovanými vadami. Volný čas trávím nejraději na výletech s rodinou nebo u hezké knížky. Jako psycholožku na rodičovské mě momentálně asi nejvíce zajímá oblast výchovy, vzdělávání a seberozvoje.

Mgr. et. Mgr. Iva Hay

Iva

Jmenuji se Ivana Hay Tetauerová, v České unii neslyšících jsem pracovala již dříve jako šéfredaktorka časopisu Unie (v letech 2005-2006), nyní pracuji v redakci Unie jako redaktorka a též jako lektorka anglického jazyka pro neslyšící.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, dvojobor Speciální pedagogika – výtvarná výchova a na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze obor Čeština v komunikaci neslyšících. Mám zkušenosti s životem v Anglii, kde jsem v rámci výměnného projektu studovala na univerzitě ve Wolverhamptonu, obor ilustrace pro děti a mládež, ilustrace do časopisů, BSL (British Sign Language = britský znakový jazyk) a angličtinu.

S Martinem Novákem jsme v minulosti též zorganizovali v rámci ČUN dva výměnné projekty pro neslyšící mládež mezi ČR a Velkou Británií, a dále mezi ČR, Slovenskem, Francií a Maďarskem.

Od dob studií na VŠ příležitostně vystavuji své malby na národních nebo mezinárodních festivalech neslyšících a ilustracemi přispívám do časopisů nebo různých projektů pro neslyšící. Kromě toho mne baví cestování, poznávání nových věcí, rekreační sport, společnost a kultura neslyšících, četba, a také čas, který trávím se svými dětmi.

Eva Kastnerová

Eva

Narodila jsem se v Brně, kde jsem vychodila základní školu pro žáky se sluchovým postižením. Já a moje o devět let starší sestra, Lucie Štefková, která v České unii neslyšících působí jako jazyková korektorka časopisu UNIE, jsme obě neslyšící. Naši rodiče jsou slyšící.

Odmaturovala jsem na Střední pedagogické škole v Hradci Králové, poté jsem docházela na studia na Masarykově univerzitě v Brně. Studia jsem nedokončila, neboť jsem dala přednost mateřství a zakládání rodiny.

V současné době pracuji jako editorka v časopise UNIE při překladu textů z českého jazyka do českého znakového jazyka. Překládaná videa můžete spatřit jak na webu ČUN, tak i facebookové stránce časopisu UNIE.

Nyní jsem již dvojnásobnou matkou a milující manželkou. S rodinou bydlím v Lounech, v krásné přírodě Českého středohoří. Vyznávám alternativní životní styl, intenzivně se zabývám ekologií, neboť mi záleží na životním prostředí. Snažím se vytvářet co nejméně odpadu a třídit jej, ekologicky prát nebo mýt nádobí s pomocí ekologických prostředků.

Mezi mé zájmy patří i zdravá výživa, kdy se snažím vyhýbat GMO potravinám či průmyslově zpracovaným potravinám apod.
Již odmalička velmi ráda sportuji – hraji florbal, volejbal, ráda plavu nebo jezdím na snowboardu, na kole nebo na kolečkových bruslích. Dělá mi dobře být ve společnosti neslyšících kamarádů, získávat nové informace a zkušenosti. Nejraději ale trávím svůj volný čas s rodinou.

Martin Jarušek

Martin

Jmenuji se Martin Jarůšek a v České unii neslyšících jsem zaměstnán od roku 2017, zajišťuji a zpracovávám zde videa a fotografie. Pár řádek o mně: svým slyšícím rodičům jsem se narodil jako těžce nedoslýchavý, dodnes využívám sluchadla. Předškolní vzdělávání a základní školu jsem absolvoval v pražských Radlicích a poté jsem se vyučil čalouníkem. Po vyučení jsem několik let pracoval ve svém oboru, ale potom jsem to zkusil v reklamní branži jako polygrafický pracovník. V této oblasti jsem pak v průběhu osmi let vystřídal tři různé firmy. Rád sportuji, baví mě především bowling, klasický i stolní tenis, badminton, volejbal, fotbal nebo plavání.

Milena Brožová

Milena

Jmenuji se Milena Brožová. Jsem od narození těžce nedoslýchavá. Vystudovala jsem obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

V minulosti jsem se podílela na různých projektech různých organizací. Pro časopis Unie jsem pracovala i v před nástupem na mateřskou dovolenou. V současné době pracuji jako tlumočnice českého znakového jazyka a redaktorka časopisu Unie. Psaní různých článků a setkávání s lidmi mě nesmírně baví. Ráda se taktéž podělím o své názory a zážitky. Když čas dovolí, věnuji se běhání, plavání a vycházkám v přírodě.

Barbora Flusserová

Bara

Jmenuji se Barbora Flusserová, narodila jsem se s Usherovým syndromem 1. typu, takže nejen špatně vidím, ale i neslyším.
Vyrostla jsem ve slyšící rodině a s rodinou i žiji v malém městě kousek od Prahy. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu pro sluchově postižené v Radlicích, obor Asistent zubního technika. Téměř čtyři roky jsem byla s dítětem na rodičovské dovolené a nyní jsem svobodná matka.
Od května 2018 pracuji na pozici administrativního pracovníka v redakčním týmu UNIE. Mezi moje záliby patří kresba, pěší turistika, četba, háčkování a cestování. Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou a také s dobrými přáteli.