O službě CZSP ČUN

Identifikátor služby: 5839760

Název služby dle registrace: CZSP ČUN

Prodloužený název služby dle registrace: Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících

Rozšířená působnost v krajích:
Středočeský, Vysočina, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Plzeňský, Jihočeský, Zlínský, Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Hlavní město Praha, Královéhradecký, Jihomoravský

Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN je poskytovatelem sociální služby tlumočení formou simultánního přepisu mluvené řeči. Služba je určená osobám se sluchovým postižením, které nekomunikují pomocí znakového jazyka nebo preferují češtinu. Služba je poskytována na území celé ČR. Posláním CZSP ČUN je odstraňovat komunikační bariéry a tím přispívat k plné integraci osob se sluchovým postižením.

Poslání služby: CZSP ČUN poskytuje službu simultánního přepisu mluvené řeči osobám se sluchovým postižením, které se v důsledku sluchové vady ocitají v nepříznivé sociální situaci. Simultánní přepis mluvené řeči do textové podoby jim pomáhá lépe v dané situaci porozumět a snižuje riziko sociálního vyloučení ve společnosti.