Tlumočení do znakového jazyka

Poslání: „Posláním Tlumočnické služby je umožnit neslyšícím osobám komunikovat bez bariér v běžných životních situacích, a tak napomáhat k jejich samostatnosti a zodpovědnosti, aby mohli být rovnocennými partnery v kontaktu s většinovou slyšící společností.“

Česká unie neslyších ve většině případů poskytuje službu tlumočení do znakového jazyka jako sociální službu. Pokud se nejedná o sociální službu, je služba poskytnuta jako fakultativní služba.

Tlumočnická služba oblast Praha a Středočeský kraj

Terénně je služba poskytována na celém území města Prahy a Středočeského kraje. Ambulatní služba je poskytována v prostorách České unie neslyšících, Dlouhá 37 na Praze 1. Prostor služby je určen pouze pro účely Tlumočnické služby ČUN.

Rozcestník s více informacemi

Více o službě: Více informací o Tlumočnické službě oblast Praha a Středočeský kraj
Kontaktovat nás můžete na emailu tlumocnici@cun.cz, na telefonním čísle 774 030 771, nebo osobně v kanceláři ČUN Praha. Nebo můžete využít formulář Objednávky tlumočení viz. menu nahore.

Tlumocnická služba oblast Jihomoravský kraj

Terénně je služba poskytována na celém území Jihomoravského kraje. Ambulatní služba je poskytována v prostorách České unie neslyšících, Údolní 53 v Brně. Prostor služby je určen pouze pro účely Tlumočnické služby ČUN.

Rozcestník s více informacemi

Více o službě: Více informací o Tlumočnické službě oblast Jihomoravský kraj
Kontaktovat nás můžete přes SMS nebo WhatsApp na tel: 774 419 870 nebo na emailu zbynek.cincibus@cun.cz (můžete také poslat video v českém znakovém jazyce). Tlumočníka si můžete objednat i osobně v kanceláři ČUN Brno.

Tlumočnická služba oblast Liberecký kraj

Terénně je služba poskytována na celém území Libereckého kraje. Ambulatní služba je poskytována v prostorách České unie neslyšících, Moskevská 637/6, Liberec 1. Prostor služby je určen pouze pro účely Tlumočnické služby ČUN.

Rozcestník s více informacemi

Více o službě: Více informací o Tlumočnické službě pro oblast Libereckého kraje
Kontaktovat nás můžete na emailu liberec@cun.cz, na telefonním čísle 774 435 167, nebo osobně v kanceláři ČUN Liberec.

Tlumočnická služba oblast Moravskoslezský kraj

Terénně je služba poskytována na celém území Moravskoslezkého kraje. Ambulatní služba je poskytována v prostorách České unie neslyšících, Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2 . Prostor služby je určen pouze pro účely Tlumočnické služby ČUN.

Tlumočnická služba obast Zlínský kraj

Terénně je služba poskytována na celém území Zlínského kraje. Služba je omezena pouze na fakultativní formu.