SAS Jihomoravský kraj

Poslání služby CSS ČUN Brno SAS

Posláním CSS CUN Brno SAS je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc osobám se sluchovým postižením, předcházení sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením, snižování míry sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníků poskytující aktivizační službu.

Okruh osob

Služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, které se z důvodu komunikační bariéry ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou ohroženi a nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je nemohou kvůli komunikační bariéře využívat. Dále jsou nabízeny osobám s kombinovanou vadou a rodinám s dětmi, kde je sluchová vada primárním postižením.

Další informace o službě

CSS ČUN Brno SAS nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje základní poradenství a odpovídající podporu, která vyplynula ze zjištěných potřeb.