Rozpis služeb ambulatních a terénních (Liberecký kraj)

  TERÉNNÍ SLUŽBA AMBULATNÍ SLUŽBA
Pondělí 8:00 – 15:00  (17:00*)  
Úterý 8:00 – 15:00 (17:00*)  
Středa 8:00 – 12:30 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00  (17:00*)  
Pátek (8:00-17:00*) * hodiny s hvězdičkou platí pro celou TS u Liberecké TS není garantováno

Ambulatní služba

  • tlumočník je v kaneláři, můžete přijít bez objednání (zajištěno tlumočení telefonních hovorů, překlad textů v českém psaném jazyce, sepsání textů v CJ (emaily, SMS, oficiální žádosti).
  • tlumočení jednání mezi slyšícím a neslyšícím klientem v prostorách ČUN

Terénní služba

  • pracovní pohovor
  • lékař
  • zaměstnání
  • úřad
  • škola (třídní schůzky)
  • ve vyjimečných případech může být tlumočení i na jiných místech

Tlumočení je nutné předem objednat SMS/Whatsup/email/formuláře www stránek/osobně