Rozpis služeb ambulatních a terénních (Liberecký kraj)

  TERÉNNÍ SLUŽBA AMBULATNÍ SLUŽBA
Pondělí (8:00 – 17:00*) 9:00 – 13:00
Úterý  (8:00 – 17:00*)  
Středa 9:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (pouze lichý týden)
Čtvrtek 9:00 – 13:00  (8:00 – 17:00*)  
Pátek 9:00 – 13:00  (8:00 – 17:00*) * hodiny s hvězdičkou v závorce platí pro celou TS u Liberecké TS není garantováno, v tomto případě je možné se objednat v závislosti na časových možnostech pracovníka)

Ambulatní služba

  • tlumočník je v kaneláři, můžete přijít bez objednání (zajištěno tlumočení telefonních hovorů, překlad textů v českém psaném jazyce, sepsání textů v CJ (emaily, SMS, oficiální žádosti).
  • tlumočení jednání mezi slyšícím a neslyšícím klientem v prostorách ČUN

Terénní služba

  • pracovní pohovor
  • lékař
  • zaměstnání
  • úřad
  • škola (třídní schůzky)
  • ve vyjimečných případech může být tlumočení i na jiných místech

Tlumočení je nutné předem objednat SMS/Whatsup/email/formuláře www stránek/osobně