Kurzy českého znakového jazyka

Kurz českého znakového jazyka – rekvalifikační

Na zřízených pobočkách pravidelně nabízíme kurzy akreditované MŠMT jako rekvalifikační kurzy.
V nabídce máme tyto rekvalifikační kurzy:

  • I. modul (začátečníci) – rozsah 80 hodin
  • II. modul (mírně pokročilí) – rozsah 80 hodin
  • III. modul (pokročilí) – rozsah 80 hodin
  • IV. modul (konverzace) – rozsah 80 hodin
  • další moduly jsou už neakreditované a jsou dle požadavků skupiny studentů – výhodou je maximální přizpůsobení přání studentů

Kurzy jsou buď jako semestrální (pololetní) 2x týdně 1,5 hodiny, nebo jako roční 1x týdně 1,5 hodiny. Tedy výuka probíhá 2x týdně 90 minut (= semestrální kurzy, trvající od září do pol. ledna) nebo 1x týdně 180 minut (= roční kurzy od září do května / pol. června).
Ceny rekvalifikačního kurzu s 80 hodinami jsou stanoveny podle příslušné pobočky (podle nákladů na nájem, mzdu lektora apod.), většinou se pohybuje v rozmezí 3 500 – 4 500 Kč za jeden 80hodinový kurz. Součástí ceny kurzu jsou pracovní materiály v tištěné podobě a v budoucnu i přístup do e-learninkové části, kde si můžete znaky pokud je zapomenete opět procvičit.
Poslední den probíhají zkoušky podle metodiky MŠMT a po úspěšném složení zkoušek obdržíte OSVĚDČENÍ s akreditací MŠMT (pokud by pro Vás byly zkoušky příliš náročné, vydáme Vám potvzení o docházce na kurz). Kurzy můžeme pokud se Vás sejde více jak 5 osob zrealizovat i podle Vašich časových možností kdekoliv v ČR, tedy nemusíte čekat až budou vyhlášeny oficiálně kurzy pro veřejnost. Pro více informací nás kontaktujete přes jednotlivé pobočky (klikni), které v krajích máme.

Akreditované kurzy českého znakového jazyka – jako další vzdělávání (celoživotní) od MŠMT či MPSV pro profese pedagogický pracovník, sociální pracovník, vedoucí pracovník či pracovník v sociálních službách

Namíru pro pedagogické pracovníky či pracovníky vykonávající přímou práci můžeme připravit 8-16ti hodinový kurz dle přání jehož cílem je si zlepšit projev ve znakovém jazyce pro tyto profese jako celoživotní vzdělávání. Pro více informací nás kontaktujete přes jednotlivé pobočky (klikni), které v krajích máme.

Intenzivní kurzy českého znakového jazyka

Často během letních měsíců či víkendů vypisujeme intenzivní kurzy českého znakového jazyka. Smyslem je nabídnout tyto možnosti i těm, kteří nemohou navštěvovat běžné kurzy, tak jim nabízíme možnost navštěvovat kurzy během prázdnin či víkendových dnů. Pro více informací nás kontaktujete přes jednotlivé pobočky (klikni), které v krajích máme.

Kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí a kurzy pro neslyšící

Česká unie neslyšících nabízí speciálně upravené kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí a pro neslyšící, kteří se potřebují zlepšit nebo trénovat projev ve znakovém jazyce. Kurzy jsou nabízeny buď v rámci Aktivizační služby poskytované jako sociální služba nebo pokud je podpořen projekt v plné výši například od MŠMT, pak jako samostatný projekt. Pro více informací nás kontaktujete přes jednotlivé pobočky (klikni), které v krajích máme.

Kurzy znakového jazyka dle přání objednatele

Na míru podle přání Vám zajistíme kurz českého znakového jazyka a to pro jakoukoliv oblast – zdravotnictví, sociální práce, policie, školství, pro zaměstnance firmy zabývající se určitou oblastí, státní správa apod. Ceny se stanovují dohodou a dle konkrétních požadavků zákazníka.

Pro více informací nás kontaktujete přes jednotlivé pobočky (klikni), které v krajích máme.
Pokud máte zájem o některý z kurzů prosím kontaktujte nás dle poboček v jednotlivých krajích: