Naši pracovníci CZSP

Ing. Martin Novák

ředitel, sociální pracovník

martin

Pocházím z Prahy, kde jsem i studoval. Od narození mám velmi těžkou sluchovou vadu, samotné řeči nejsem schopen plnohodnotně porozumět. Počátky mé práce s Českou unií neslyšících byly spojeny s časopisem UNIE, později s různými malými projekty věnovanými problematice osob se sluchovým postižením.

V dubnu 2012 proběhly nové volby a zde jsem byl zvolen prezidentem České unie neslyšících později po transformaci organizace ze spolku na ústav jsem se stal jejím ředitelem. Nikdy jsem netoužil něco vést, rád jsem dělal zajímavé projekty, bohužel dělat projekty znamená i něco vést. Doplnil jsem si časem i vzdělání na sociálního pracovníka a snažil jsem se rozvíjet vůbec první službu simultánního přepisu, která byla jedním z velkých mezníků v životě osob se sluchovým postižením v ČR. Základem všeho je týmová spolupráce a tu se snažíme rozvíjet a hlavně podporovat osoby se sluchovým postižením včetně postupného ozdravení celé organizace.

Mgr. Marie Pangrácová

vedoucí CZSP

Marie Pangrácová

Jsem vedoucím CZSP v České unii neslyšících na zkrácený úvazek. Nepracuji zde v ČUN poprvé. Kdysi jsem zaskakovala za kolegyni, která odešla na mateřskou, na poloviční úvazek na pozici ekonomky a vedoucí CZSP ČUN. Po jejím návratu mě naplno zaměstnalo magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity a vědecká práce v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie vědy České republiky, kde v současnosti nadále pracuji jako vědkyně a doktorandka. Mým cílem je, aby služba fungovala a splňovala všechna kritéria. Měla jak spokojené klienty, tak i spokojené zaměstnance CZSP ČUN.
Ráda uvítám Vaše případné podněty nebo pochvaly! Napište mi je nebo pošlete video na email marie.pangracova@cun.cz

Mgr. Jana Nováková

sociální pracovník (rodičovská dovolená) – dočasně pracuje částečně jako další odborný pracovník

jana

V České unii neslyšících jsem začala pracovat od března 2017 na pozici sociální pracovník a vedoucí Centra zprostředkování simultánního přepisu. Vystudovala jsem na UK HTF bakalářský obor Sociální a charitativní práce. Dále jsem pokračovala v magisterským oboru Andragogika na UJAK.
Tři roky jsem žila v Německu, kde jsem rok pracovala v Hermann Gocht Haus jako pečovatelka neslyšících seniorů s kombinovaným postižením. Absolvovala jsem jednoroční vzdělávací kurz pro asistenci s hluchoslepými lidmi (Qualifizierung Taubblindenassistenz) pod Diakademií v Moritzburgu a v Blinden und Sehbehindertenvere v Hamburgu. Navštěvovala jsem také integrovanou školu s výukou němčiny pro neslyšící Sprachschule Heesch. V Norimberku jsem pracovala jako vychovatelka v chráněném bydlení pro neslyšící s kombinovaným postižením v organizaci Regens Wagner Zell.

Lucie Kuncová

pracovník v sociálních službách

Lucie Kuncová

Původně jsem studovala fonetiku a norská studia na FF UK, časem mě to však táhlo k sociálním službám, ve kterých pracuji od roku 2018. Tato práce mě začala bavit a naplňovat. V únoru 2022 jsem pak čistě náhodou skončila v oddělení simultánního přepisu ČUN. Máme tu skvělý tým, díky kterému sem chodím ráda. Věnuji se zde sociální práci, kterou od září 2023 studuji na Jihočeské univerzitě. Dále jsem se díky svým kolegům dostala k přepisu pomocí respeakingu, který nyní trénuji a moc si to užívám. Doufám, že tak budu brzy moci poskytovat simultánní přepis přímo. Volný čas ráda trávím v přírodě se svými psy a hraním her.

Mgr. Inka Slavíková

operátorka CZSP

jana

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a již několik let externě vyučuji na gymnáziu Sladkovského náměstí seminář z psychologie. Své studenty se snažím vést k tomu, aby v životě uměli (a chtěli!) dělat smysluplná rozhodnutí a samozřejmě se tak snažili nalézt svůj vlastní smysl života, ať už to pro ně znamená cokoliv. Podobnou potřebu jsem postupně čím dál více cítila i sama v sobě. Potřebu být druhým lidem užitečná a pomáhat jim. Jako operátorka CZSP v České unii neslyšících pracuji od srpna roku 2018 a má práce spočívá v tom, že neslyšícím klientům zajišťuji simultánní přepisovatele pro nejrůznější příležitosti – od jednání na úřadech, přes vzdělávací semináře až po kulturní akce, jakými jsou například návštěvy divadelních představení. Hlavním posláním našeho pracovního týmu je „boření“ komunikačních bariér u neslyšících osob a já jsem velice ráda, že se na tomto smysluplném úkolu mohu také podílet.

Bc. et Bc. Iveta Černá

přepisovatel CZSP


Přepisovatelkou jsem v České unii neslyšících od roku 2017, na plný úvazek od roku 2023. K psaní i práci s lidmi mám blízko, mám vystudovanou žurnalistiku a v současné době dokončuji magisterské studium psychologie. Jako člověka, kterého baví se vzdělávat, mě na přepise baví, že našim klientům zpřístupňuje vzdělávání a informace různého druhu. Bonusem pro mě je, že se u toho sama leccos zajímavého dozvím.

Jan Crkovský

pracovník v sociálních službách, administrativní pracovník


Pochazím z Plzně, žiju v Praze. V ČUN pracuji pro Minirozhovor a CZSP. Vytvářím různá propagační videa a fotky, které pak umísťuji na sociální sítě. Vypomáham s technikou přepisu na různých akcí.
Mým největším koníčkem je fotbal a futsal, cestování a sociální sítě. Mám zkušenosti s 17 Television Sport pro neslyšící z celého světa.Také jsem dělal vedoucí reprezetace České republiky pro futsal.

Bc. Tomáš Portych

operátor CZSP, přepisovatel CZSP

tomas

Jako operátor pro oddělení přepisu jsem začal pracovat v září roku 2015, ale již od roku 2012 dělám pro ČUN přepisovatele. Původně jsem vystudoval bakalářské studium elektrotechniky na ČVUT FEL, ale později jsem se rozhodl naplno věnovat práci v oblasti neslyšících.
Pokud by Vás zajímalo cokoli ohledně přepisu, zastihnete mne v pondělí, čtvrtek a pátek v Zelené místnosti nebo se na mne můžete obrátit na mém pracovním emailu tomas.portych@cun.cz.
Mojí ambicí je, aby oddělení přepisu v ČUN fungovalo hladce a všichni klienti mohli bez obav využívat naší služby ve všech situacích, kde jí bude zapotřebí.
Ve svém volném čase se věnuji odpočinku, sledování filmů, elektrotechnice a počítačům.

Mgr. Petra Slánská Bímová

operátorka CZSP

Petra Slánská Bímová

Jsem absolventkou dvouoborového studia Český jazyk a literatura – Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze. Celý můj profesní život je spojen s komunitou Neslyšících a jejich jazykem, který mě ani po letech nepřestává fascinovat. Od roku 2013 pracuji na půl úvazku jako koordinátor služeb pro neslyšící a nedoslýchavé studenty na FF UK. V roce 2019 jsem přidala ještě půlúvazek v České unii neslyšících, kam jsem nastoupila jako operátor Centra zprostředkování simultánního přepisu. Vždy pro mě bylo důležité, aby moje práce měla smysl a prospívala ostatním lidem, a to se, myslím, daří.

Ing. Barbora Herzánová

ekonomka CZSP

barbora

Jako ekonom CZSP se starám o přepisovatele a mzdy. Starám se o ně již od roku 2013. Jsem ráda, že se mohu nepřímo pracovně podílet na zlepšování podmínek pro lidi se sluchovým postižením v oblasti komunikace.

Karin Cieslarová

přepisovatelka CZSP

Psát jsem začala díky svému tatínkovi, když mi bylo 9 let a přinesl mi tehdy ještě disketu do počítače s výukou ZAV, kterou vymyslel pan Jaroslav Zaviačič. Tehdy jako pilná holka jsem se psaní věnovala a zúčastňovala jsem se i mnoha soutěží ve psaní všemi deseti, kde jsem si našla spoustu kamarádů.Díky těmto soutěžím jsem se mohla stát přepisovatelkou v České unii neslyšících,z.ú. kde jsem začala pracovat nejdříve jako brigádník již v roce 2012, ale od června roku 2018 jsem zde přepisovatelkou. Studuji Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě a přepisování stále zůstává mým koníčkem. Díky přepisu jsem se dozvěděla spoustu věcí o neslyšících. Nikdy mi nedošlo, že 2 neslyšící klienti se vlastně spolu nemusí ani domluvit. Jsem ráda, že mohu přispět k odstraňování bariér mezi slyšící a neslyšící komunitou a má práce mě baví a naplňuje.

Zita Štěpánková

přepisovatelka

Zita

Psát všemi deseti jsem začala již na základní škole, kde jsem také následně začala jezdit na soutěže. V tom jsem úspěšně pokračovala i na střední škole. Poté jsem se dostala do ČUN jako přepisovatelka. Studuji v Praze na ČZU a mimo jiné zpívám v kapele a ráda čtu.

Jiří Hubáček

přepisovatel

Psát všemi deseti jsem se naučil již na ZŠ a od té doby se snažím tuto dovednost zdokonalovat. Jako přepisovatel jsem v ČUN začal pracovat v roce 2017. Protože jsem nevidomý, lákají mě na přepise především cesty, jimiž si lidé s různými znevýhodněními mohou vzájemně pomáhat a poznávat své světy a problémy. Vystudoval jsem – a studuji stále – český jazyk a literaturu na FF UK, české literatuře se chci nadále věnovat i na vědecké úrovni. Mimo to patří k mým zájmům především starověký Orient, divadlo a humanitní vědy vůbec. Mimo ČUN pracuji jako redaktor Zory, časopisu pro zrakově postižené.

Simona Sedmihorská

Strojová stenografka ze Strojetic

Simona

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Dušní ulici, kde mi už od začátku šlo psaní na stroji a těsnopis, proto jsem reprezentovala školu na mistrovstvích a stala jsem se vicemistryní ČR. Chodila jsem se zdokonalovat v psaní do mistrovského kurzu profesorky Kuldové v Těsnopisném ústavu v Karlíně, kde jsem si udělala i mistrovskou státní zkoušku. To už jsem měla hotovou státnici v psaní na stroji ve zvýšené rychlosti (580 úh/min.). V r. 2017 jsem se na MS v Berlíně v disciplíně Protokolování umístila na 4. místě a v Audiotransciption jsem byla z Čechů první a celkově na 11. místě.
Svoji pracovní kariéru jsem začínala jako sekretářka ředitele Divadla Spejbla a Hurvínka Miloše Kirschnera, odkud jsem odcházela po 5 letech v roce 1989. Od roku 1992 pracuji jako OSVČ, a to především v České televizi, kde zhotovuji skryté titulky pro neslyšící. 23 let jsem pracovala ve zpravodajství ČT. Od r. 2009 simultánně přepisuji pro neslyšící v ČUN. Našel si mě tenkrát pan J. Winter díky mým webovým stránkám: www.sedmihorska.com. Později jsem začala spolupracovat i se společností Transkript.
Tato práce mě nesmírně naplňuje, protože jsem odjakživa chtěla být užitečná.
Mám spoustu koníčků – četbu, kynologii, divadlo, film, sport. Zajímá mě psychologie, filozofie, ale také numerologie. Letos jsem se přihlásila na studium psychologie na Univerzitu třetího věku v Jihlavě.

Mgr. Lenka Jedličková

přepisovatelka

Lenka

Jako přepisovatelka pro neslyšící pracuji pro ČUN od roku 2014. Moje civilní zaměstnání je ale učitelství. Vyučuji český jazyk, latinu a dějepis soukromě i ve škole. Nyní učím na Střední zdravotnické škole v Táboře. Vedu výukový web pro studenty latiny www.latina-zdarma.cz a snažím se propagovat výuku latiny všude, kam přijdu. Protože nebydlím v Praze, přepisuji obvykle v Jihočeském kraji, nejčastěji v Českých Budějovicích. Ráda čtu. Přepisování mě velmi baví, můžu tím pomoci tomu, kdo to potřebuje, a ještě se přitom něco zajímavého dozvím z přednášek, na které bych se bez přepisování nikdy nepodívala.

Karolína Foukalová

přepisovatelka

Karolína

Psaní všemi deseti se věnuji již přes deset let. Zpočátku jsem se věnovala hlavně soutěžení, od roku 2015 ale pracuji pro ČUN jako simultánní přepisovatel v českém i anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že studuji olomouckou právnickou fakultu, přepisuji spíše nárazově, ale o to raději. Přepis a celkově i komunikace s neslyšícími mi do života dal mnoho cenných zkušeností a i určitý nadhled. Na přepisování mám nejraději právě to, že něčím, co je pro mě tak snadné a přirozené, jako psaní na klávesnici, můžu někomu jinému pomoct.