Kurzy ZJ Praha a Středočeský kraj

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Česká unie neslyšících, z.ú. – pobočka Praha a Středočeský kraj organizuje každoročně rekvalifikační kurzy znakového jazyka. Kurzy probíhají vždy od druhého zářijového týdne do konce června následujícího roku – tedy v délce celého školního roku nebo semestrálně s dvojnásobným tempem než roční kurzy. Vyučovací hodina trvá 1,5 hodiny bez přestávky jednou týdně (2x týdně u semestrálních kurzů). Vyučování se koná v odpoledních i večerních hodinách. V případě zájmu je možno uskutečnit kurz i v dopoledních hodinách.
Kurz je veden zkušenými neslyšícími lektory. V jedné skupině je maximálně 8 osob, aby byla výuka kvalitní. Kurzy se konají na adrese Dlouhá 37, Praha 1 nebo na dalších místech v Praze či Středočeském kraji. Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT.
Profil absolventa
Absolvent zná základy znakového jazyka v rozsahu témat uvedených v osvědčení o rekvalifikaci, umí je využívat v komunikaci s neslyšícími, umí zprostředkovat komunikaci s neslyšícími. S uplatněním při výkonu pracovní činnosti, zejm. ve státní správě (PČR, úřady) a sociálních službách. Je obeznámen se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a jejich specifickou kulturou.
Cena kurzu
Cena za jeden modul je stanovena na 3500 Kč na celý školní rok včetně pracovních materiálů a vstupu do e-learninku. Platbu lze provést bankovním převodem číslo účtu: 50016–1938968359/0800.
Přihláška je platná až po uhrazení.

Co Vás ještě může zajímat?

KURZY ZJ JAKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

INTENZIVNÍ KURZY ZJ

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO RODIČE NESLYŠÍCÍCH DĚTÍ A KURZY PRO NESLYŠÍCÍ

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA NA PŘÁNÍ OBJEDNATELE

Kurzy českého znakového jazyka jako další vzdělávání, intenzivní kurzy českého znakového jazyka, kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí včetně kurzů pro neslyšící a kurzy znakového jazyka na přání objednatele se realizují podle individuálních požadavků a dohody s vedoucím kurzů pro jednotlivé kraje. Je potřeba nás kontaktovat a domluvit se na podrobnostech. Kurzy nejsou omezeny počtem osob ale je nutné se podílet na nutných nákladech.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Naše kurzy znakového jazyka jsou určeny VŠEM, kteří mají zájem naučit se něco nového, rozšířit své komunikační schopnosti a v neposlední řadě rozšířit okruh osob, které se domluví znakovým jazykem.
Obzvlášť mohou zúročit znalosti z našich kurzů nejen ti, kdo mají ve svém okolí osoby dorozumívající se znakovým jazykem, ale také ti, kdo se s mnoha lidmi setkávají při výkonu svého povolání. Proto v našem kurzu velmi rádi uvítáme např. zdravotníky, sociální pracovníky a zaměstnance úřadů aj.

Co Vás ještě může zajímat?