Kurzy ZJ Karlovarský kraj

Česká unie neslyšících, z.ú. – pobočka Karlovy Vary organizuje každoročně kurzy znakového jazyka. Kurzy probíhají vždy od druhého zářijového týdne do konce června následujícího roku – tedy v délce celého školního roku. Vyučovací hodina trvá 1,5 hodiny bez přestávky jednou týdně. Vyučování se koná v odpoledních i večerních hodinách. V případě zájmu je možno uskutečnit kurz i v dopoledních hodinách.
Kurz je veden zkušenými lektory. V jedné skupině je maximálně 8 osob, aby byla výuka kvalitní. Kurzy se konají pravidelně na adrese ČUN Karlovy Vary (>Mattoniho nábř. 190/66, 360 01 Karlovy Vary 1). Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT.

Profil absolventa

Absolvent zná základy znakového jazyka v rozsahu témat uvedených v osvědčení o rekvalifikaci, umí je využívat v komunikaci s neslyšícími, umí zprostředkovat komunikaci s neslyšícími. S uplatněním při výkonu pracovní činnosti, zejm. ve státní správě (PČR, úřady) a sociálních službách. Je obeznámen se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a jejich specifickou kulturou.

Cena kurzu

Cena kurzu je stanovena na 3999 Kč na celý školní rok včetně pracovních sešitů. Platbu lze provést:
bankovním převodem číslo účtu: 1938968359/0800.

Jaké kurzy nabízíme

Kurzy vzdělávacího programu „Základy znakového jazyka“ jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MSMT-21211/2016-1/526). Jejich absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci příslušné danému typu kurzu.
Rozlišujeme čtyři typy kurzů:
1. začátečníci – modul I
2. mírně pokročilí – modul II
3. pokročilí – modul III
4. konverzace – modul IV

Intenzivní kurzy českého znakového jazyka jsou nabízeny jako neakreditované na přání studentů či dle přání objednatele. Cílem těchto kurzů je procvičování či specializace na určitou oblast jako je například zdravotnictví, policie, školství apod. V případě zájmu kontaktujte vedoucího.

Individuální kurzy českého znakového jazyka jsou nabízeny pro jednu či dvě osoby na základě přání a potřeby rozřišovat si znakovou zásobu. V případě zájmu kontaktujte vedoucího.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Naše kurzy znakového jazyka jsou určeny VŠEM, kteří mají zájem naučit se něco nového, rozšířit své komunikační schopnosti a v neposlední řadě rozšířit okruh osob, které se domluví znakovým jazykem.
Obzvlášť mohou zúročit znalosti z našich kurzů nejen ti, kdo mají ve svém okolí osoby dorozumívající se znakovým jazykem, ale také ti, kdo se s mnoha lidmi setkávají při výkonu svého povolání. Proto v našem kurzu velmi rádi uvítáme např. zdravotníky, sociální pracovníky a zaměstnance úřadů aj.

Co Vás ještě může zajímat?

Co Vás ještě může zajímat?

Email: karlovy.vary@cun.cz