Podpůrné komunikační služby pro osoby se sluchovým handicapem na Úřadě městské části Praha 6

Úřad městské části Praha 6 spustil online služby komunikační přístupnosti pro občany se sluchovým handicapem. Pomocí simultánního přepisu řeči nebo tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem mohou s pracovníky úřadu bezbariérově komunikovat lidé s postižením či poruchou sluchu. Tyto služby je možné využít na recepci u vstupu do budovy úřadu, na odboru sociálních věcí a odboru služeb. Také je možné spojit se s úřadem telefonicky z pohodlí vašeho domova a využít službu online simultánního přepisu řeči úředníka.

Doslovný přepis řeči v reálném čase umožňuje mobilní aplikace eScribeDroid. Jejím prostřednictvím se pracovník spojí s profesionálním rychlopísařem, přepis řeči tohoto pracovníka sleduje klient na displeji tabletu. Služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Na komunikační potřeby osob, které preferují při komunikaci český znakový jazyk, reaguje služba online tlumočení. Tuto službu zprostředkovává mobilní aplikace DeafCom. S její pomocí se pracovník spojí s tlumočníkem znakového jazyka, a to textově, hlasově a obrazově. Poté již může klient začít vyřizovat záležitost, která jej na úřad přivádí. Tlumočník simultánně převádí sdělení klienta do mluvené češtiny, řeč pracovníka překládá do českého znakového jazyka a klient ji sleduje v reálném čase na displeji tabletu. Tuto službu je možné využít každý pracovní den v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Obě výše uvedené podpůrné služby zajišťuje sociální podnik Transkript online ve spolupráci se společností DeafCom.

Další důležitou službou je zpřístupnění hlavní telefonní linky úřadu MČ Prahy 6 pro osoby se sluchovým postižením, nedoslýchavým seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Tato služba je klientům poskytována zcela zdarma.
MČ Prahy 6 zavedla službu online doslovného přepisu ke své infolince 800 800 001, která je provozována každý pracovní den. Tato služba využívá simultánní přepis mluvené řeči a je určena hlavně lidem, kteří jsou nedoslýchaví nebo ohluchlí a lidem, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce.
„Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat nějakou redukovanou, zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost a tuto službu využijí také cizinci, kteří mají částečnou znalost češtiny,“ uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript Online s.r.o.
Nejprve si klient musí na webových stránkách Prahy 6 vyhledat textový odkaz infolinky https://www.praha6.cz/prepis. Po otevření odkazu se mu ukáže pokyn pro zadání svého telefonního čísla, ze kterého bude volat, a následně postupuje podle uvedených instrukcí.
V tomto okně se klientovi po spojení objeví jméno přepisovatele. Přepisovatel ho nejprve psanou formou informuje, aby vyčkal na pokyn, kdy může začít mluvit. Současně upozorní operátora infolinky, že mu volá klient se sluchovým postižením. Poté už hovor probíhá standardně a přepisovatel převádí mluvenou řeč úředníka do psané formy a klient se sluchovým postižením reaguje mluvenou češtinou.