INFO KORONAVIRUS 2: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru

Vážení neslyšící občané. Přinášíme vám aktuální informace vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR přeložené do českého znakového jazyka a stručný souhrn informací z médií za posledních několik dnů.
V ČR se stále zvyšuje počet pacientů s koronavirem. Jde převážně o cestovatelské anamnézy, tedy o osoby, které přicestovali z Itálie a osoby z jejich blízkého okolí. Všichni pacienti mají mírný průběh nemoci.
Ve čtvrtek se rozšířilo testování i na ty, kteří se v rizikových oblastech nepohybovali. Kromě toho MZ ČR spustilo možnost odběru potřebných vzorků v domácím prostředí, kam za lidmi vyrážejí zdravotníci, a od pátku zakázalo vývoz dezinfekce na ruce.
Praktičtí lékaři, stomatologové a některá další zdravotnická zařízení poukazují na nedostatek zdravotnického materiálu na jejich ochranu, zejména roušek. Výpadek dodávek je momentálně celosvětový problém, přesto MZ ČR zajistilo redistribuci do některých zařízení a v dalším týdnu se očekává 200 tisíc pomůcek. Podle priorit by se měly další dodávky postupně dostávat i do zařízení sociální péče.
Podle MZ ČR jsou roušky určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může ale naopak zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdyby byl sám již infekční.
Ochranu proti přenosu nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze respirátor se stupněm filtrační ochrany proti virům, případně v určité míře také speciální roušky vyráběné s použitím nanotechnologických výrobních postupů.
Italská vláda přijala kvůli šíření koronaviru opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont. Češi se z uzavřených oblastí domů vracet mohou.
České občany v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k návratu premiér Andrej Babiš (ANO). Čeští turisté by se podle Babiše z Itálie měli vrátit okamžitě. Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlá karanténní opatření v Lombardii a dalších regionech nedoporučuje cestovat do celé Itálie.
Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou lidé podle občanského zákoníku bez storno poplatků odstoupit od smlouvy k zájezdu do oblasti postižené koronavirem. Na pondělním jednání se zástupci vlády by se mělo jednat mimo jiné o kompenzacích pro cestovní kanceláře za rušené zájezdy do Itálie. Pokud náhrady dostanou, zohlední to ve storno poplatcích u zájezdů.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie.

V návaznosti na toto jednání Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.
Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.
„Bohužel jsme včera zaznamenali, že se někteří lidé chtěli nařízení vyhnout a snažili se vrátit do ČR před půlnocí. Ale tohle není o razítkách a papírech, ale o tom ochránit občany ČR před onemocněním koronaviru. Bohužel Itálie je problematická, každý den eviduje velký nárůst nově nakažených. I u nás mají kromě jednoho všechny pozitivní případy původ v Itálii. Dodržením karantény jsme zodpovědní nejen ke svému zdraví, ale také ke zdraví našich blízkých a celé společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Opatření se netýká:
• řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
• řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
• pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.
Tyto osoby, které mají výjimku, však telefonicky kontaktují lékaře v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.
Krizový štáb dále pod vedením předsedy vlády rozhodl, že Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a za asistence Hasičského záchranného sboru bude od pondělí 9. března od 7 hodin všem osobám překračující hranice rozdávat informační letáky v češtině, angličtině, němčině a italštině a provádět namátkové kontroly na deseti silničních hraničních přechodech ČR, a to Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí, a dále také všem osobám překračující hranice namátkově měřit teplotu.
Informační letáky budou taktéž rozdávány všem cestujícím, kteří přiletí na mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. Letáky budou rozdávat i průvodčí ve vlacích přijíždějících do České republiky ze zahraničí.
________________________________________

Průběžně vás budeme informovat o situaci, sledujte prosím naše webové stránky www.cun.cz i facebook.