Etika správného chování poskytovatele tlumočnických služeb ve věci delšího tlumočení než hodinového

Vydáno 14. 11. 2015

Členské organizace ASNEPu, z. s. berou na vědomí, povinnost při delších jak hodinových přímých tlumočení zajištění dalšího tlumočníka (přepisovatele) na střídání.

V případě, že nejsou schopni zajistit dalšího tlumočníka, jsou povinni o tom informovat klienta se sluchovým postižením a pouze s jeho souhlasem tuto danou záležitost pak nechat proběhnout bez střídání s kolegou. Takovéto zajištění tlumočení bude považováno za nedostatečné a bude na to upozorněn i objednatel a všichni, kdo danou věc zainteresovaně zařizují.

Ing. Martin Novák

Česká unie neslyšících