Česká unie neslyšících, z.ú. je aktivní a pomáhá i v nouzovém stavu

Od vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 uběhlo již několik týdnu. Česká unie neslyšících jako jedna z prvních organizací pro neslyšící zareagovala na počáteční nulovou informovanost osob se sluchovým postižením průběžným natáčením videí v českém znakovém jazyce, která obsahovala rešerše vydaných doporučení, nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. V natáčení videí ČUN dále aktivně pokračuje. Je možné je najít na webových stránkách organizace www.cun.cz a také na facebooku ČUN https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicich/.
ČUN díky zákazu shromažďování musela uzavřít své unikátní Kluby pro neslyšící, kde probíhají různé aktivity osob se sluchovým postižním. Uzavřena byla také nařízením vlády Sociální aktivizační služba ČUN. Ale přepis mluvené řeči a tlumočnická služba fungují dále i v omezeném režimu.
Tlumočnická služba ČUN (Praha a Středočeský kraj) zatím do odvolání funguje v provozní době Po – PÁ od 9 do 14 hod.. Zřízena byla nová on-line linka pro neslyšící – WhatsApp tel. 773 392 003. Stále však v případech tlumočníci tlumočí i v terénu, často také u lékaře, kde jsou v bezprostředním ohrožení. Podobný systém funguje u tlumočení na ostatních pobočkách.
V ČUN proto platí přísná pravidla hygieny, jak pro neslyšící uživatele, tak pro tlumočníky českého znakového jazyka. „Naši tlumočníci pracují v těchto dnech s velkým nasazením a jsou skutečně velmi obětaví. Klienti se na nás obracejí nyní spíše přes on-line linku, kdy v rámci ambulantní služby vyřídí přes tlumočený hovor, co je potřeba. Pokud je nutné tlumočení v terénu, snažíme se jej i přes omezený provoz zajistit. Víme, že to nyní mají neslyšící mnohem složitější, než kdykoli předtím, protože díky roušce je jejich porozumění velmi ztíženo. Podařilo se nám získat několik štítu, které na tlumočení klientům ochotně zapůjčíme, aby komunikace byla co nejpříjemnější a zároveň, aby byli všichni zúčastnění dostatečně chráněni.“ Uvedla vedoucí Tlumočnické služby pro Prahu a Středočeský kraj Mgr. Martina Kronusová.
Pracovníci ČUN se aktivně zapojili do shánění roušek pro své kolegy i neslyšící klienty. Momentálně má ČUN organizované dodávky roušek od dobrovolníků, které slouží slyšícím i neslyšícím pracovníkům organizace. Byl vytvořen registr neslyšících uživatelů ČUN v nouzi a těm jsou roušky zdarma dodávány.
Současně také nadále jsou poskytovány služby simultánního přepisu a to ve formě online přepisování především různých online schůzek, online výuky či přednášky.
Ve spolupráci s firmou Newton Media připravujeme nový portál titulkovaných zpravodajských a zajímavých pořadů, aby lidé se sluchovým postižením dostali včas k informacím, které velmi potřebují. Portál je na adrese: https://tv.beey.io.
Česká unie neslyšících je tu pro své klienty letos již 30 let. Za dobu svého působení její pracovníci přestáli několik krizí a nenadálých situací. Společnými silami zvládneme i Covid -19. Budeme tu stále proto, abychom podporovali a pomáhali neslyšícím.