PROJEKT MOJA článek 3

Každou středu se můžete těšit na pravidelné vycházky Poznávání Prahy, ve kterých průvodce Daniel Škrip představuje známé i neznámé části Prahy přímo ve znakovém jazyce. Procházky jsou na různá témata – od historických částí Prahy, jako jsou například Holešovice nebo Žižkov, přes vybrané úseky (v srpnu proběhly dvě vycházky v okolí Vltavy, změřili jsme se hlavně na mosty a veřejná prostranství), po architektonické styly (funkcionalismus, kubismus, brutalismus nebo secese). Ke každé procházce patří historický úvod o dané části Prahy, ukázky nejvýznamnějších architektonických skvostů a pro každého zájemce si průvodce připravil propracovanou brožurku, která mu pomáhá se zorientovat ve výkladu.