Etický kodex studentů navštěvujících kurzy českého znakového jazyka

Protože se neustále snažíme zlepšovat a zkvalitňovat naše kurzy ZJ, prosíme o trochu času k přečtení tohoto etického kodexu. Tento etický kodex se týká všech studentů kurzu ZJ z toho důvodu, abychom předešli případným nedorozuměním ze strany studentů vůči lektorům. Etický kodex slouží jen pro účely České unie neslyšících a jejich opakované a záměrné nedodržování je důvodem k vyloučení z kurzů bez náhrady. Děkujeme za pochopení.

1) Chodit včas, při pozdním příchodu se omluvit a nerušit výuku otázkami, co se probíralo.
2) Nemluvit mezi sebou, neptát se ostatních, o co jde.
3) Pokud student nerozumí, ptát se přímo lektora (nebát se!).
4) Výuka je realizována přímou metodou, tedy bez užití hlasu.
5) Nespecifické znaky jsou doprovázeny artikulací slov, neužívá se skloňování a flexe.
6) Při artikulaci nepoužívat zvukový tón hlasu.
7) Specifické a některé nespecifické znaky užívají zvuky neslovní podstaty.
8) Studenti nejsou ve výuce pasivní, ale aktivní, přemýšlí a zapojují se do výuky.
9) Nevyrušovat a nenapovídat druhým studentům mluvením.
10) Náhradní hodina je možná pouze po předchozí domluvě ve výjimečných případech.
11) Náhradní termíny v případě státních svátků a prázdnin po předchozí domluvě podle většiny studentů.
12) Omluvy za nepřítomnost alespoň 1 den předem, jestliže se jedná o akutní nepřítomnost, napsat SMS svému lektorovi.
13) V případě neomluvené nepřítomnosti studentů má lektor právo po půl hodině odejít, jestliže žádný student ze skupiny na výuku nedorazí.
14) Studenti si sami hlídají absenci (celkem podle počtu hodin je povoleno 7-8 absencí u rekvalifikačních kurzů).
15) Studenti si při absenci sami doplňují informace od ostatních před nebo po výuce ZJ.
16) Používání mobilů při výuce je dovoleno pouze ve výjimečných případech.
17) Student respektuje kulturu Neslyšících a neposmívá se (hluchota není nemoc a ZJ je plnohodnotný jazyk).
18) Student není neetický tím, že jako slyšící využívá toho, že ho neslyšící lektor nemůže slyšet. V přítomnosti neslyšícího lektora vede konverzaci tak, aby ji i neslyšící lektor mohl sledovat.
19) Student má právo se v případě nespokojenosti hned ozvat a řešit to s lektorem po výuce.
20) Termín opravné zkoušky je možný nejdříve týden po neúspěšné zkoušce z důvodu dostatečného času přípravy studenta a možné domluvy členů komise.