Časopis UNIE 5-6 / 2023

Rozhovor: Slyšet písmo, vidět řeč.

Senioři: Stanislav GÓRA, farník pro neslyšící.

Živíme se rukama: Jak hračky ožívají pod jehlou a šicím strojem.

Neslyšící ve světe: Stopy v oblacích.

Kulturní okénko: Prestižní cena pro neslyšící umělkyni

CODA: Neslyšící rodiče a CODA deěti netradičně.

Sportovní okénko: Nová krev pomohla k vítězství.

A spousta dalšího na Vás čeká v novém čísle 5-6/2023

Situace na Ukrajině a pomoc neslyšícím ukrajincům / Ситуація в Україні та допомога глухим українцям

Leták s informacemi Pomoc pro Ukrajinu

Řada organizací poskytující služby osobám se sluchovým postižením se snaží pomoci ukrajincům se sluchovým postižením (Znakovárna z.s., ASNEP, SNN, Česká unie neslyšících a další). Byl vytvořen Krizový tým pro neslyšící Ukrajince na facebooku, kde je možno nabízet ubytovaní, oblečení, dopravu či jakoukoliv jinou pomoc.

FCB: Neslyšící Češi Neslyšícím Ukrajincům / глухі чехи глухим українцям

Odkaz: https://www.facebook.com/groups/3810464052511496

        –      Zde můžete najít ubytování, oblečení, kontakt na psychologa, právníka a další pomoci

Překladatelé do ukrajinského znakového jazyka: Julia Beneshova, Čepjuková Irina, Katya YavorskaYa, Pavel Czarev

V každém městě (Praha, Brno, Ostrava, Liberec…) doporučujeme navštívit KACPU, protože právě zde na jednom místě vyřídíte vše potřebné najednou. Budou vám k dispozici pracovníci cizinecké policie i Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) spolu s pracovníky zdravotní pojišťovny (VZP) a Úřadu práce, organizace občas zde zajistí i tlumočení do znakového jazyka. V Praze např. KACPu najdete zde: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

Můžete využit i pomoci různých organizací, které poskytují sociální služby, jednou z těch které služby poskytují jsou Česká unie neslyšících, z.ú. v těchto městech:

Praha (Praha + Středočeský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Dlouhá 37, 110 00 Praha 1;

SMS  +420 725 865 823 (WHATSAPP)

Ostrava (Moravskoslezský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2; SMS +420 778 087 718 (WHATSAPP)

Brno (Jihomoravský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Údolní 53, 602 00 Brno; SMS +420 774 477 083 (WHATSAPP)

Liberec (Liberecký kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.;

SMS +420 774 435 167 (WHATSUP)

Kroměříž (Zlínský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Velké náměstí 39/23, 767 01

Kroměříž; SMS +420 773 392 005 (WHATSUP)

Karlovy Vary (Karlovarský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Mattoniho nábř.. 190/66, 360 01 Karlovy Vary 1; SMS +420 773 392 004 (WHATSUP)

V rámci sociálních služeb se Vám můžeme pokusit zajistit komunikaci s úřady které zajištújí základní sociální dávky (příspěvek jednorázový, příspěvek na ubytování…), pomoc se sháněním trvalého bydlení (prozatímní bydlení prosím řešte na KACPU), sehnání práce apod. 

Prosíme nejdříve nás kontaktujte, abychom s Vámi počítali. Služby poskytujeme v běžné pracovní době.

Інформаційний листок Допомога для України

Багато організацій для СП намагаються допомогти (Znakovárna z.s., ASNEP, SNN, Чеська спілка глухих та інші). У Facebook створена Кризова команда для глухих українців, де можна запропонувати житло, одяг, транспорт чи будь-яку іншу допомогу. 

FCB: Deaf Czechs Deaf Ukrainians / глухі чехи глухим українцям 

Посилання: https://www.facebook.com/groups/3810464052511496 

– Тут можна знайти житло, одяг, звернутися до психолога, юриста та іншу допомогу 

Перекладачі українською жестовою мовою: Юлія Бенешова, Чепюкова Ірина, Катя

ЯворськаЯ, Павло Царьов 

Рекомендуємо відвідати KACPU у кожному місті (Прага, Брно, Острава, Ліберець…), адже саме тут ви можете подбати про все, що вам потрібно одразу. Співробітники поліції у справах іноземців та Департаменту притулку та міграційної політики (OAMP) будуть доступні вам разом із співробітниками Медичного страхового агентства (VZP) та Бюро праці, а організація іноді надаватиме сурдопереклад. У Празі, наприклад, KACP можна знайти тут: 5. května 1640/65, 140 21 Prague 4-Nusle

Ви також можете скористатися допомогою різних організацій, які надають соціальні послуги, одна з тих, що надають послуги – Чеська спілка глухих, z.ú. у цих містах:

Прага (Praha + Středočeský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Dlouhá 37, 110 00 Praha 1; SMS  +420 725 865 823 (WHATSAPP)

Острава (Moravskoslezský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava 2; SMS +420 778 087 718 (WHATSAPP)

Брно (Jihomoravský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.; Údolní 53, 602 00 Brno; SMS +420 774 477 083 (WHATSAPP)

Ліберець (Liberecký kraj): ): Česká unie neslyšících, z.ú.: Moskevská 637/6, 460 01 Liberec IV.; SMS +420 774 435 167 (WHATSUP)

Кромержіж (Zlínský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Velké náměstí 39/23, 767 01

Kroměříž; SMS +420 773 392 005 (WHATSUP)

Карлові Вари (Karlovarský kraj): Česká unie neslyšících, z.ú.: Mattoniho nábř.. 190/66, 360

01 Karlovy Vary 1; SMS +420 773 392 004 (WHATSUP)

У рамках соціальних послуг ми можемо спробувати забезпечити комунікацію з органами влади, які надають основні соціальні виплати (одноразова допомога, допомога на проживання …), допомогу з пошуком постійного житла (будь ласка, займайтеся тимчасовим житлом в KACPU), пошуком робота тощо. Будь ласка, спочатку зв’яжіться з нами, щоб розраховувати на вас. Ми надаємо послуги в звичайний робочий час.

Komunitní centrum MoJa

Milí přátelé, 
je to tady 🎇!  Ptáte se co? No přeci otevření našeho Komunitního centra MoJa, kde pro vás budeme připravovat již od 1. března pravidelné aktivity, ale také se budeme moci zúčastnit návštěv muzeí, výletů a mnoha dalších událostí. 
A jaké aktivity to budou? O tom rozhodnete VY 🤩.  Chceme, aby pro vás MoJa byla jako doma. Aby byla místem, kam budete chodit rádi relaxovat, ale také se něco dozvíte. Ale hlavně bychom si přáli, aby vás aktivity bavily. 
Proto jsme pro Vás připravili dotazník, kde nám můžete říci, které aktivity byste si přáli. Můžete si zvolit, zdali budete chtít sportovat, rozvíjet se na arteterapii nebo se budete chtít něco naučit na osvětově informačních nebo vzdělávacích přednáškách. 
➡A kde ho najdete? Přímo tady: https://bit.ly/3H43QkX ⬅
To ještě není všechno! Také jsme vytvořili stránky Komunitního centra, kde můžete ode dneška sledovat novinky a průběh příprav. Můžete nám tam také psát vaše dotazy či připomínky. 
MoJa je místem pro ty z vás, kteří nemají možnost chodit do práce, zvolit si koníčky nebo se naučit něco nového a mohou se kvůli tomu cítit osamělí. Vítání jste ale všichni! 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
Tým KC MoJA 

INFO KORONAVIRUS 1: Přikládáme informace o tom co je to Koronavirus a jak se zachovat preventivně

Video v českém znakovém jazyce:

Vážení neslyšící občané. S ohledem na šíření koronaviru se Česká unie neslyšících rozhodla přeložit důležité informace o této nákaze vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR do českého znakového jazyka.

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.


Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?


Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• dodržovat základní hygienická pravidla
• používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
• samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku


Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Průběžně vás budeme informovat o situaci, sledujte prosím naše webové stránky www.cun.cz i facebook.