Když vstřícnost tlumočníků a přepisovatelů může uškodit

22.12. 2015 – 12:44

Tlumočení do znakového jazyka i simultánní přepis mluvené řeči jsou činnosti velmi náročné na soustředění. Nedají se bez snížení kvality poskytovat delší dobu bez přestávky. Proto se zpravidla u delších akcí střídají tlumočníci či přepisovatelé dva. Co když ale je k dispozici na daný termín jen jeden?

Poskytovatelé těchto služeb pro osoby se sluchovým postižením se snaží na jedné straně vycházet vstříc uživatelům, na straně druhé chtějí udržet potřebnou kvalitu služby. Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) proto zveřejnila návod, jak v takové situaci postupovat.

Uvádí se v něm, že pokud při delších než hodinových přímých tlumočeních nejsou poskytovatelé tlumočnických služeb schopni zajistit dalšího tlumočníka (přepisovatele), jsou povinni o tom informovat klienta se sluchovým postižením a službu zajistit bez střídání jen se souhlasem klienta.

Takovéto zajištění tlumočení bude považováno za nedostatečné a bude na to upozorněn i objednatel a všichni, kdo danou službu zařizují.

Toto stanovisko současně ulehčí rozhodování tlumočníkům a přepisovatelům, zda přijmout objednávku za takových nepříznivých okolností. Ti totiž ve svých etických kodexech mají uvedeno, že nesou plně zodpovědnost za kvalitu své práce a mají právo odmítnout výkon své profese z důvodu špatných pracovních podmínek. 

(wr)

Etika správného chování poskytovatele tlumočnických služeb ve věci delšího tlumočení než hodinového

Vydáno 14. 11. 2015

Členské organizace ASNEPu, z. s. berou na vědomí, povinnost při delších jak hodinových přímých tlumočení zajištění dalšího tlumočníka (přepisovatele) na střídání.

V případě, že nejsou schopni zajistit dalšího tlumočníka, jsou povinni o tom informovat klienta se sluchovým postižením a pouze s jeho souhlasem tuto danou záležitost pak nechat proběhnout bez střídání s kolegou. Takovéto zajištění tlumočení bude považováno za nedostatečné a bude na to upozorněn i objednatel a všichni, kdo danou věc zainteresovaně zařizují.

Ing. Martin Novák

Česká unie neslyšících

1 8 9 10