Česká unie neslyšících, z.ú. je aktivní a pomáhá i v nouzovém stavu

Od vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 uběhlo již několik týdnu. Česká unie neslyšících jako jedna z prvních organizací pro neslyšící zareagovala na počáteční nulovou informovanost osob se sluchovým postižením průběžným natáčením videí v českém znakovém jazyce, která obsahovala rešerše vydaných doporučení, nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. V natáčení videí ČUN dále aktivně pokračuje. Je možné je najít na webových stránkách organizace www.cun.cz a také na facebooku ČUN https://www.facebook.com/CeskaUnieNeslysicich/.
ČUN díky zákazu shromažďování musela uzavřít své unikátní Kluby pro neslyšící, kde probíhají různé aktivity osob se sluchovým postižním. Uzavřena byla také nařízením vlády Sociální aktivizační služba ČUN. Ale přepis mluvené řeči a tlumočnická služba fungují dále i v omezeném režimu.
Tlumočnická služba ČUN (Praha a Středočeský kraj) zatím do odvolání funguje v provozní době Po – PÁ od 9 do 14 hod.. Zřízena byla nová on-line linka pro neslyšící – WhatsApp tel. 773 392 003. Stále však v případech tlumočníci tlumočí i v terénu, často také u lékaře, kde jsou v bezprostředním ohrožení. Podobný systém funguje u tlumočení na ostatních pobočkách.
V ČUN proto platí přísná pravidla hygieny, jak pro neslyšící uživatele, tak pro tlumočníky českého znakového jazyka. „Naši tlumočníci pracují v těchto dnech s velkým nasazením a jsou skutečně velmi obětaví. Klienti se na nás obracejí nyní spíše přes on-line linku, kdy v rámci ambulantní služby vyřídí přes tlumočený hovor, co je potřeba. Pokud je nutné tlumočení v terénu, snažíme se jej i přes omezený provoz zajistit. Víme, že to nyní mají neslyšící mnohem složitější, než kdykoli předtím, protože díky roušce je jejich porozumění velmi ztíženo. Podařilo se nám získat několik štítu, které na tlumočení klientům ochotně zapůjčíme, aby komunikace byla co nejpříjemnější a zároveň, aby byli všichni zúčastnění dostatečně chráněni.“ Uvedla vedoucí Tlumočnické služby pro Prahu a Středočeský kraj Mgr. Martina Kronusová.
Pracovníci ČUN se aktivně zapojili do shánění roušek pro své kolegy i neslyšící klienty. Momentálně má ČUN organizované dodávky roušek od dobrovolníků, které slouží slyšícím i neslyšícím pracovníkům organizace. Byl vytvořen registr neslyšících uživatelů ČUN v nouzi a těm jsou roušky zdarma dodávány.
Současně také nadále jsou poskytovány služby simultánního přepisu a to ve formě online přepisování především různých online schůzek, online výuky či přednášky.
Ve spolupráci s firmou Newton Media připravujeme nový portál titulkovaných zpravodajských a zajímavých pořadů, aby lidé se sluchovým postižením dostali včas k informacím, které velmi potřebují. Portál je na adrese: https://tv.beey.io.
Česká unie neslyšících je tu pro své klienty letos již 30 let. Za dobu svého působení její pracovníci přestáli několik krizí a nenadálých situací. Společnými silami zvládneme i Covid -19. Budeme tu stále proto, abychom podporovali a pomáhali neslyšícím.

Infolinky k onemocnění COVID-19 s online simultánním přepisem řeči operátora

Speciálních informačních linek zřízených k problematice koronaviru poměrně rychle přibývá, relevantní informace a konkrétní pomoc se v rámci jednotlivých krajů stávají stále dostupnější. “Velice bychom chtěli touto cestou ocenit vstřícnost pracovišť veřejné správy, která umožňují občanům se sluchovým handicapem kontaktovat nově zaváděné speciální infolinky s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase,” říká Zdeněk Bumbálek, ředitel sociálního podniku Transkript online. Nově je možné využít tuto mnohdy nezbytnou komunikační podporu také na základní informační lince ke koronaviru, kterou provozuje Státní zdravotní ústav. Ze subjektů na úrovni krajů zavádí službu přepisu řeči na své lince rovněž Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje. Organizace telefonické pomoci v jednotlivých krajích reaguje na aktuální místní situaci. Pro přehlednost připojujeme dále informace o této službě a postup jejího využití. Pod textem této zprávy uvádíme aktualizovaný přehled speciálních informačních linek k onemocnění COVID-19, které lze kontaktovat s využitím služby online simultánního přepisu řeči operátora.

Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jímž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci.

Pod níže uvedenými odkazy najde klient piktogram ucha: po rozkliknutí odkazu s tímto symbolem napíše do příslušného pole své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po vyzvednutí okamžitého hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Ten se mu zobrazí ve speciálním okně pro přepis. Následně již probíhá standardní hovor, přepis řeči operátora sleduje volající klient po celou dobu hovoru v okně na webu.

Výše uvedenou službu zajišťují profesionální přepisovatelé sociálního podniku Transkript online, jejichž vysoká rychlost psaní na klávesnici umožňuje časově efektivní a plnohodnotný rozhovor mezi klientem a operátorem infolinky.

Věříme, že tuto potřebnou komunikační podporu pro občany se sluchovým handicapem implementují na svůj web také další provozovatelé těchto informačních linek. O rozšíření dostupnosti této formy telefonické podpory budeme průběžně informovat.

Online simultánní přepis řeči operátora je nyní možné využít na speciálních infolinkách následujících subjektů:

Státní zdravotní ústav

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

http://www.khslbc.cz

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

https://www.khspce.cz/

Pokud si nejste jisti jak INFOLINKA funguje, můžete shlédnout ilustrační video ve kterém vám náš pracovník vysvětlí jak fugnuje třeba INFOLINKA CZSP

Půl milionu osob se sluchovým postižením chybí informace o koronaviru. Nová televize to mění k lepšímu

Lidé se sluchovým postižením mohou využívat nový zdroj aktuálních informací díky titulkované Televizi Beey. Běží zdarma na internetu, vysílání ve spolupráci s Českou unií neslyšících zajišťuje společnost NEWTON Technologies. Najdete ji na adrese https://tv.beey.io.

Půl milionu osob se sluchovým postižením má stále nedostatek informací o koronavirové epidemii. Komerční televize zpravodajství netitulkují. Česká televize některé mimořádné zprávy a živé přenosy tiskových konferencí vysílá bez titulků a jen je tlumočí do znakového jazyka., ten ale neumí všichni lidé se sluchovým postižením. I mnoho seniorů má problém se sluchem. Nedostupné pro ně je i rozhlasové vysílání, podcasty nebo internetové videopořady. Pomoci se snaží titulkovaná Televize Beey a zapojují se i sami autoři.

Všechna videa s titulky

Na stránkách televize jsou k dispozici desítky zpravodajských relací z televizí, důležitá mimořádná vysílání, ale i videa populárních osobností. Všechna videa jsou opatřená titulky. Sluchově postižení tak mohou sledovat i zdroje, které jsou pro ně bez titulků nepoužitelné.

„Na titulkování videí jsme nasadili náš systém pro automatický převod řeči do textu. Pokud je video kvalitní, vše probíhá automaticky a byli bychom schopni titulkovat stovky pořadů denně, ale u nekvalitních nahrávek musí naši editoři automatický text opravovat, a to nás zatím limituje,“ popisuje zázemí nové služby ředitel NEWTON Technologies Ing. Petr Herian.

Přístup zdarma pro všechny

Aby měli lidé se sluchovým postižením dostatečné množství informací, rozhodla se firma poskytnout přístup k automatickému titulkování dočasně zdarma pro všechny, kdo vytvářejí videa. Díky tomu jsou takto k dispozici videa internetové televize DVTV a dalších médií. Titulky už u svých videí používají například konzultant a spisovatel Petr Ludwig (https://youtu.be/K5xy2n941jM) nebo popularizátor nových technologií Petr Mára (https://youtu.be/BoV9h83CVqI).

„Konečně se mohou sluchově postižení seznámit i s obsahem, který nám byl až do teď nepřístupný. Titulkování opravdu pomáhá. Budeme rádi, když se zapojí i další média. Prosím, titulkujte!“ dodává k tomu Mgr. Věra Strnadová, která má v Asociaci organizací neslyšících a nedoslýchavých titulky na starosti.

INFO 5 KORONAVIRUS: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru platné od 16. 3. 2020

Vážení neslyšící přátele. Přinášíme vám další aktuální informace ohledně nákazy koronaviru.

Vláda vyhlásila od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 KARANTÉNU na území České republiky.

Co to znamená???

Zákaz volného pohybu po celém území České republiky.
Povoleno je:
– opustit bydliště z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání
– cesta za rodinou a blízkými
– cesta k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, do banky nebo na poštu
– Dojít na nákupy:
– potravin
– léků a zdravotnických potřeb
– krmiv pro zvířata
– drogerie
– do optiky pro brýle a ostatní potřeby
– nákup novin, časopisů, tabákových výrobků
– nákup pohonných hmot a paliv
– prodej přes internet a následně pak zásilková služba
– otevřené jsou autoservisy, stanice technické kontroly
– prodej jízdenek u výdejového okénka
– pohřební služby
– rychlé občerstvení s výdejovým okénkem
– taxislužba s licencí pro dovoz jídla
– hobby markety budou fungovat pouze pro živnostníky a podnikatele
Z hygienických důvodů upřednostňujte platby kartami. Je nutné dodržovat od ostatních lidí odstup nejméně dva metry.
Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů, dobrovolníků či sociálních pracovníků a lidem pracujícím ve veřejné hromadné dopravě. Můžete jít třeba na zdravotní procházku do parků či jet na kole do přírody. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno. Vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům 5. a 6. ročníků lékařských vysokých škol a nelékařským zdravotnickým pracovníkům (sestry, záchranáři atd.) na středních školách. Jako posily je potřebují krajské hygienické stanice, záchranné služby a nemocnice. Vláda hodlá rodičům, kteří kvůli tomu pečují o své děti doma, prodloužit možnost čerpat ošetřovné. V této chvíli by jim nárok na dávku končil po devíti dnech, tedy již ve čtvrtek. Vláda zvažuje, že věkový limit navýší na 15 let.

A co je zakázáno a zavřeno:
– obchodní centra a další vybrané obchody
– restaurace a jiné zařízení, které poskytují veřejné stravování
– bazény a turistická informační centra
– maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích
– provozování heren a kasin
– sportovní utkání
– náboženské akce
– divadla, kina
– provoz autoškol
– taxislužby
– prádelny, čistírny
– prodej ubytovacích služeb
– vnitřní i venkovní sportoviště
– uzavírají se také prodejny výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti

Vláda pak rozhodla, že až do odvolání se ruší platnost tzv. modrých parkovacích zón ve městech a obcích. Od 16. března 2020 0.00 hodin platit zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky; Rovněž je vyhlášen zákaz pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka.
Překračovat hranice bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice.
Co hrozí, když nedodržím karanténu? Pokud někdo nebude karanténu dodržovat, hrozí mu pokuta až 3 miliony korun. Kromě toho vláda také schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, podle kterého je šíření koronaviru trestným činem.

Co pro vás máme za organizaci ČUN, z.ú.?

Služba SAS má pro vás otevřeno.

Tlumočníci pro vás připravují novou on – line linku, kde by bylo možné spojit se s tlumočníkem přes video hovor a vyřídit tak telefonicky vaše důležité záležitosti. O všem vás budeme včas informovat. Sledujte nás na FB a na internetových stránkách www.cun.cz.

PROSÍME, ABYSTE BYLI CO NEJVÍCE ZODPOVĚDNÍ K SOBĚ I KE SVÉMU OKOLÍ. MOC DĚKUJEME!!!

INFO KORONAVIRUS 4: Přikládáme další důležité informace o Koronaviru platné od 12. 3. 2020

Vážení neslyšící přátelé. Přinášíme vám aktuální informace z dnešního jednání Bezpečností rady státu (12. 3. 2020)
Vláda v souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky NOUZOVY STAV na dobu od 14 hodin dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů.
Od soboty 14. března 00.00 hodin platí i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě. Od soboty mohou lidí cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy. Čechům bude umožněno vrátit se zpátky do ČR a cizincům se umožní opustit Českou republiku.
Opatření se dotýká i školství dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav a zakázala přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu nově na základní umělecké školy, zájmové a vzdělávání ve školských zařízeních, jazykové školy a jednoleté jazykové pomaturitní kurzy.
Ministerstvo vnitra také učinilo mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. A to znovuzavedením kontrol s Rakouskem a Německem. Zde je možné překračovat pouze v určených místech. Do Rakouska je možno překročit silničně pouze přes čtyři přechody (např. Dolní Dvořiště) a do Německa přes 7 přechodů (např. Rozvadov).
Dále většina shromáždění se omezuje na 30 osob. Od 20 hodiny do 6:00 ráno budou uzavřeny restaurace a hospody.
Trvalé uzavření od pátečního rána se týká všech sportovišť, posiloven, koupališť, solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavných zařízení, veřejných knihoven a galerií.
Dále vláda zakazuje vstup cizincům z rizikových území jako je Čína, Itálie, Jižní Korea, Irán, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko a Francie. Výjimku tvoří řidiči kamionové dopravy a nákladní vlakové dopravy.
Vaše Česká unie neslyšících

1 4 5 6 7 8 9