Situace na Ukrajině a pomoc neslyšícím ukrajincům / Ситуація в Україні та допомога глухим українцям

text v přípravě